Sydsvenska Hem AB (publ) halvårsrapport juli - december 2018

Perioden juli-december 2018

Hyresintäkter för perioden uppgick till 22 618 tkr (21 837) 

Driftnetto för perioden uppgick till 17 532 tkr (18 249) 

Förvaltningsresultatet uppgick för perioden till 10 023 tkr (11 449)1

Periodens resultat 12 949 tkr (18 516)2

Resultat per aktie 5,4 kr (7,7)

Perioden oktober - december 2018

Hyresintäkter för perioden uppgick till 11 670 tkr (10 983)

Driftnetto för perioden uppgick till 9 085 tkr (8 707)

Förvaltningsresultatet uppgick för perioden till 5 429 tkr (5 381)

Periodens resultat 8 981 tkr (13 956)2

Resultat per aktie 3,7 kr (5,8)

Koncernen hade per 2018-12-31 likvida medel om 31 511 tkr

Koncernens eget kapital per 2018-12-31 om 242 061 tkr ger en soliditet på 30,9 %

1 För perioden jul 2018- dec 2018 har bolaget kostnader av engångskaraktär om ca 950 tkr.

2 Marknadsvärde på förvaltningsfastigheterna uppgår per 2018-12-31 till 749 800 tkr. Vid andra kvartalet 2018 har en extern värderare bedömt att det verkliga värdet har ökat jämfört med utgången av räkenskapsåret 2017/2018 med 5 600 tkr (13 000). Bolagets ledning delar värderarens bedömning.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ingeborg Magnusson, IR-kontakt
Sydsvenska Hem AB (publ)
Tel: +46 (0)8 402 51 05
[email protected]

Johan Åskogh, VD
Sydsvenska Hem AB (publ)
Tel: +46 (0)8 402 5381
[email protected]

Sydsvenska Hem i korthet

Sydsvenska Hem AB (publ), med organisationsnummer 559038-4177, är ett svenskt fastighetsbolag som indirekt äger fem fastigheter i västra Skåne. Bolaget bildades i december 2015 och förvaltar idag en fastighetsportfölj med huvudsakligen hyresrätter och offentliga hyresgäster. Beståndet omfattar ca 24 200 kvm och är idag nästintill fullt uthyrt. Bolaget genomförde de första fastighetsförvärven i mars 2016 och den femte fastigheten tillträddes den 1 mars 2017. Bolaget förvaltas av Pareto Business Management AB och bolagets aktier handlas på Spotlight Stock Market sedan den 6 april 2016.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Sydsvenska Hem AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 februari 2019. 


Om Sydsvenska Hem

Sydsvenska Hem ska genom ett tydligt fokus på fastighetsförvaltning, utveckling, mod och långsiktighet, kontinuerligt skapa nya affärer och stabila kassaflöden

Webbplats
www.sydsvenskahem.se
Bransch
Fastigheter

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Spotlight Stock Market Kortnamn SYDSV ISIN-kod SE0007897251

IR-Kontakt

Gustav Adielsson IR-kontakt [email protected] +46 761 760700