Kvartalsredogörelse för perioden juli - september 2017

VD har ordet

Koncernens verksamhet fortsätter med oförändrad inriktning med ett fullt uthyrt fastighetsbestånd. Några väsentliga händelser under perioden finns inte att rapportera.

  Kvartal 1, juli 2017 - september 2017

Kvartal 1, juli 2016 - september 2016 

Helår, juli 2016 - juni 2017 

Totala tillgångar, tkr 

759 816 687 005 760 164

Nettoomsättning, tkr * 

10 854 11 814 43 286

Likvida medel, tkr 

30 814 52 879 30 912

Resultat efter skatt, tkr 

4 560 4 993 28 035

Resultat per aktie, kr 

1,9 2,1 11,7


* Hyresintäkterna ökade med 9,7 % till 10 732 (9 890) övriga intäkter uppgick till 122 tkr (1 924 tkr).

Aktiedata

Moderbolaget har per utgången av kvartalet oförändrat 2 400 000 stamaktier.

Rapportkalender

1. 2018-02-20 Halvårsrapport 2017/2018
2. 2018-05-29 Delårsredogörelse Q3 2017/2018

Revisorns granskning

Redogörelsen har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

2017-11-28

Ytterligare information

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Johan Åskogh, VD +46 8 402 53 81, [email protected]
Eller gå in på www.sydsvenskahem.se 

Sydsvenska Hem i korthet

Sydsvenska Hem AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag som äger en fastighetsportfölj i västra Skåne. Bolaget bildades i december 2015 och förvaltar en fastighetsportfölj med hyresrätter och offentliga hyresgäster. Beståndet omfattar ca 24 100 kvadratmeter i uthyrbar area, fördelat över fem förvaltningsobjekt och är fullt uthyrda. Bolaget genomförde de första fastighetsförvärven i mars 2016 och den sista fastigheten tillträddes 1 mars 2017. Bolaget förvaltas av Pareto Business Management AB och bolagets aktier handlas på AktieTorget sedan den 6 april 2016. Ytterligare information


Om Sydsvenska Hem

Sydsvenska Hem ska genom ett tydligt fokus på fastighetsförvaltning, utveckling, mod och långsiktighet, kontinuerligt skapa nya affärer och stabila kassaflöden

Webbplats
www.sydsvenskahem.se
Bransch
Fastigheter

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Spotlight Stock Market Kortnamn SYDSV ISIN-kod SE0007897251

IR-Kontakt

Gustav Adielsson IR-kontakt [email protected] +46 761 760700