Sydsvenska Hem AB (publ) delårsrapport januari - mars 2020

Perioden, januari - mars 2020

  • Hyresintäkterna uppgick till 11 327 tkr (11 284)
  • Driftnettot uppgick till 7 960 tkr (8 215)
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 4 046 tkr (5 171)
  • Resultat efter skatt uppgick till 2 697 tkr (4 616) motsvarande 1,1 kr per aktie (1,9)
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 2 283 tkr (7 810)
  • Räntetäckningsgraden uppgick till 2,6 ggr (2,9) och belåningsgraden till 66,2 % (67,3)
  • EPRA NAV per aktie uppgick till 108,8 kr (109,4)

Information

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Sydsvenska Hem AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 25 maj 2020.

För mer information gällande Sydsvenska Hem AB (publ), vänligen besök www.Sydsvenskahem.se och www.spotlightstockmarket.com

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Sara Williamson, IR kontakt, Sydsvenska Hem AB (publ)

Telefon: +46 (0) 8 402 53 94

[email protected]

Johan Åskogh, verkställande direktör, Sydsvenska Hem AB (publ)

Telefon: + 46 (0) 8 402 53 [email protected]

Sydsvenska Hem AB (publ) i korthet

Sydsvenska Hem AB (publ), med organisationsnummer 559038-4177, är ett svenskt fastighetsbolag som indirekt äger fem fastigheter i västra Skåne. Bolaget bildades i december 2015 och förvaltar idag en fastighetsportfölj med huvudsakligen hyresrätter och samhällsfastigheter. Beståndet omfattar ca 22 000 kvm och är idag nästintill fullt uthyrt. Bolaget genomförde de första fastighetsförvärven i mars 2016 och den femte fastigheten tillträddes den 1 mars 2017. Bolaget förvaltas av Pareto Business Management AB och bolagets aktier handlas på Spotlight Stock Market sedan den 6 april 2016.


Om Sydsvenska Hem

Sydsvenska Hem ska genom ett tydligt fokus på fastighetsförvaltning, utveckling, mod och långsiktighet, kontinuerligt skapa nya affärer och stabila kassaflöden

Webbplats
www.sydsvenskahem.se
Bransch
Fastigheter

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Spotlight Stock Market Kortnamn SYDSV ISIN-kod SE0007897251

IR-Kontakt

Gustav Adielsson IR-kontakt [email protected] +46 761 760700