Delårsrapport för perioden juli - september 2018

Hyresintäkter för perioden 2018-07-01 till 2018-09-30 uppgick till 10 948 (10 854) tkr.

Driftnetto för perioden 2018-07-01 till 2018-09-30 uppgick till 8 447* (9 542) tkr.

Resultat före skatt för perioden 2018-07-01 till 2018-09-30 uppgick till 4 594 (6 191) tkr.

Koncernen hade per 2018-09-30 likvida medel om 34 497 (30 814) tkr.

Marknadsvärde på förvaltningsfastigheterna uppgår per 2018-09-30 till 744 200 (734 100) tkr.

Koncernens eget kapital per 2018-09-30 om 251 319 (238 420) tkr ger en soliditet på 32,2 (31,4) %.

* För perioden jul 2018- sep 2018 har bolaget kostnader av engångskaraktär om ca 950 tkr.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ingeborg Magnusson, IR-kontakt
Sydsvenska Hem AB (publ)
Tel: +46 (0)8 402 51 05
[email protected]

Johan Åskogh, VD
Sydsvenska Hem AB (publ)
Tel: +46 (0)8 402 5381
[email protected]

Sydsvenska Hem i korthet 

Sydsvenska Hem AB (publ). med organisationsnummer 559038-4177, är ett svenskt fastighetsbolag som indirekt äger fem fastigheter i västra Skåne. Bolaget bildades i december 2015 och förvaltar idag en fastighetsportfölj med huvudsakligen hyresrätter och offentliga hyresgäster. Beståndet omfattar ca 24 200 kvm och är idag nästintill fullt uthyrt. Bolaget genomförde de första fastighetsförvärven i mars 2016 och den femte fastigheten tillträddes den 1 mars 2017. Bolaget förvaltas av Pareto Business Management AB och bolagets aktier handlas på Spotlight Stock Market sedan den 6 april 2016.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Sydsvenska Hem AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 november 2018.


Om Sydsvenska Hem

Sydsvenska Hem ska genom ett tydligt fokus på fastighetsförvaltning, utveckling, mod och långsiktighet, kontinuerligt skapa nya affärer och stabila kassaflöden

Webbplats
www.sydsvenskahem.se
Bransch
Fastigheter

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Spotlight Stock Market Kortnamn SYDSV ISIN-kod SE0007897251

IR-Kontakt

Gustav Adielsson IR-kontakt [email protected] +46 761 760700