Sydsvenska Hem Bokslutskommuniké för 2015/2016

Styrelsen föreslår en utdelning om 6,5 kr per aktie och utdelningen stämmer överrens med den utdelningsnivå som kommunicerades vid börsintroduktionen. 

Utdelningen föreslås ske genom fyra kvartalsvisa utbetalningar.

Hyresintäkter uppgick till 9 378 tkr.

Driftsöverskott uppgick till 6 748 tkr.

Koncernen hade per 2016-06-30 likvida medel om 43 143 tkr.

Marknadsvärde på förvaltningsfastigheterna uppgår till 630 651 tkr.

Koncernens eget kapital per 2016-06-30 om 221 425 tkr ger en soliditet på 33 %.

2016-08-29

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ida Fransson, VD +46 8 402 53 83, [email protected]
Johan Åskogh +46 8 402 53 81, [email protected]

Sydsvenska Hem i korthet
Sydsvenska Hem AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag som indirekt äger en fastighetsportfölj i västra Skåne. Bolaget bildades i december 2015 och förvaltar en fastighetsportfölj med hyresrätter och offentliga hyresgäster. Beståndet omfattar ca 22 500 kvadratmeter i uthyrbar area, fördelat över 4 förvaltningsobjekt och är idag i allt väsentligt fullt uthyrt. Bolaget genomförde de första fastighetsförvärven i mars 2016, och ytterligare en fastighet tillträds första kvartalet 2017. Bolaget förvaltas av Pareto Business Management AB och bolagets aktier handlas på AktieTorget sedan den 6 april 2016.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Sydsvenska Hem AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 augusti 2016 kl. 17.25.


Om Sydsvenska Hem

Sydsvenska Hem ska genom ett tydligt fokus på fastighetsförvaltning, utveckling, mod och långsiktighet, kontinuerligt skapa nya affärer och stabila kassaflöden

Webbplats
www.sydsvenskahem.se
Bransch
Fastigheter

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Spotlight Stock Market Kortnamn SYDSV ISIN-kod SE0007897251

IR-Kontakt

Gustav Adielsson IR-kontakt [email protected] +46 761 760700