REG

Sydsvenska Hem AB (publ) publicerar årsredovisning för 2023

Det är mycket glädjande att Sydsvenska Hem i en period som präglas av ett allt högre ränteläge samt en turbulent marknad fortsätter att kraftigt förbättra koncernens förvaltningsresultat totalt och per aktie. Intäkterna ökade med 27 procent och driftnettot med 47 procent jämfört med föregående år. Förvaltningsresultatet uppgår till 44 731 tkr, vilket är en ökning med 69 procent.

Läs mer om Sydsvenska Hem i årsredovisningen 2023 som finns på bolagets webbplats www.sydsvenskahem.se.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Gustav Adielsson, verkställande direktör, Sydsvenska Hem AB (publ)
Telefon: +46 (0) 761 76 07 00
[email protected]

Sydsvenska Hem AB (publ) i korthet
Sydsvenska Hem AB (publ), med organisationsnummer 559038-4177, är ett svenskt fastighetsbolag som äger 29 fastigheter huvudsakligen i Skåne. Bolaget bildades i december 2015 och förvaltar en fastighetsportfölj som främst består av handels- och samhällsfastigheter, bostäder, kontor, industrier och kommersiella lokaler. Beståndet omfattar cirka 79 890 kvm. Bolagets aktier handlas på Spotlight Stock Market sedan den 6 april 2016.


Om Sydsvenska Hem

Sydsvenska Hem ska genom ett tydligt fokus på fastighetsförvaltning, utveckling, mod och långsiktighet, kontinuerligt skapa nya affärer och stabila kassaflöden

Webbplats
www.sydsvenskahem.se
Bransch
Fastigheter

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Spotlight Stock Market Kortnamn SYDSV ISIN-kod SE0007897251

IR-Kontakt

Gustav Adielsson IR-kontakt [email protected] +46 761 760700