Uppdatering Batterilagring

Swemet inleder 2024 med att man har ökat marknadsbearbetningen i det nya affärsbenet Batterilagring. Bolaget har vid ingången av 2024 15MSEK i order vilka kommer börja levereras under mars månad och kommer vara levererade i slutet av april. Vi har fortsatt en stor efterfrågan på våra produkter och god respons från våra potentiella kunder. Sammanfattningsvis kan bolaget meddela att vi i dagsläget har offerter ute hos kund till ett värde om 15MSEK.  

Jan Axelsson VD Swemet; " Vi ser möjligheterna som stora och vi räknar med att kunna realisera ett antal offerter inom kort. Alla offerter återfinns inom kategorin Lantbruk/ Industri."

Informationen lämnades för offentliggörande den 31 januari 2024 kl.17:00

För mer information,

Swemet AB (publ);
Jan Axelsson, VD
Telefon: +46 70 952 12 80
E-post: [email protected]

Anders Sagadin, Styrelseordförande
Telefon: +46 70 699 40 00
E-post: [email protected]

Om Swemet

Swemets affärsidé är att erbjuda kvalificerade produkter och tjänster i Sverige och Europa, med djup och bred erfarenhet inom smarta elmätare utökar Swemet produktportföljen med batterilösningar. Målgruppen för batterilösningar är främst industri och däribland lantbruk. Med kinesiska samarbets­partners och egenutveckling av batterisystem erbjuds högpresterande produkter till konkurrens­kraftiga priser. www.swemet.se.

Bolagets B-aktier är upptagna till handel på Nordic SME. Eminova Fondkommission AB, Tfn: 08-684 211 00, [email protected], är Bolagets Mentor.


Om Swemet

Swemets erbjuder kvalificerade produkter och tjänster till elnätsbolag i Sverige och Europa, med fokus på smarta elmätare och elkvalité.

Webbplats
www.swemet.se
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från Swemet via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat Kortnamn SWEM-B ISIN-kod SE0006886917

IR-Kontakt

Jan Axelsson VD [email protected] 070-952 12 80