Pressmeddelanden

REG MAR
Bokslutskommuniké 2023 Omsättningen för hela 2023 är 47,9 MSEK(32,7).Rörelseresultatet är 5,1 MSEK(1,6).Resultatet före avskrivningar (EBITDA) 6,2MSEK(2,7).
Uppdatering Batterilagring Swemet inleder 2024 med att man har ökat marknadsbearbetningen i det nya affärsbenet Batterilagring. Bolaget har vid ingången av 2024 15MSEK i order vilka kommer börja levereras...
Swemets VD, Jan Axelsson i intervju med Dagens Börs Finanstidningen Dagens Börs publicerar idag en artikelintervju med Swemets VD, Jan Axelsson.
REG MAR
Swemet har erhållit två ordrar inom området Batterilagring - ordervärde totalt [13,4] MSEK Swemet erhållit två nya ordrar inom affärsområdet Batterilagring om [4,3] respektive [9,1] MSEK. Kunderna återfinns inom segmenten Industri och Lantbruk. Leverans av beställninga...
Swemet erhåller första order inom området Batterilagring - Batteriorder för 1,6MSEK Swemet har erhållit sina första order och leverans kommer att ske under Q1, 2024. Leveranser sker till kunder inom Industri och Lantbruk där stor efterfrågan finns för energilagr...
Swemet AB har tecknat avtal för Stödtjänsten Frekvensreglering genom CheckWatt Swemet AB (publ) ("Bolaget") har tecknat avtal med CheckWatt. Genom avtalet kan Swemet erbjuda våra kunder Checkwatt tjänster för smart styrning av flexibla resurser och ger kund...
Visa fler pressmeddelanden

Rapporter

Finansiell kalender

Årsstämma 2024 Årsstämma
Delårsrapport Q2 2024 Delårsrapport

Om Swemet

Swemets erbjuder kvalificerade produkter och tjänster till elnätsbolag i Sverige och Europa, med fokus på smarta elmätare och elkvalité.

Webbplats
www.swemet.se
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från Swemet via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn SWEM-B ISIN-kod SE0006886917 Mentor Aqurat Fondkommission AB

IR-Kontakt

Jan Axelsson VD [email protected] 070-952 12 80