REG MAR
Bokslutskommuniké 2023 Omsättningen för hela 2023 är 47,9 MSEK(32,7).Rörelseresultatet är 5,1 MSEK(1,6).Resultatet före avskrivningar (EBITDA) 6,2MSEK(2,7).
Uppdatering Batterilagring Swemet inleder 2024 med att man har ökat marknadsbearbetningen i det nya affärsbenet Batterilagring. Bolaget har vid ingången av 2024 15MSEK i order vilka kommer börja levereras...
Swemets VD, Jan Axelsson i intervju med Dagens Börs Finanstidningen Dagens Börs publicerar idag en artikelintervju med Swemets VD, Jan Axelsson.
REG MAR
Swemet har erhållit två ordrar inom området Batterilagring - ordervärde totalt [13,4] MSEK Swemet erhållit två nya ordrar inom affärsområdet Batterilagring om [4,3] respektive [9,1] MSEK. Kunderna återfinns inom segmenten Industri och Lantbruk. Leverans av beställninga...
Swemet erhåller första order inom området Batterilagring - Batteriorder för 1,6MSEK Swemet har erhållit sina första order och leverans kommer att ske under Q1, 2024. Leveranser sker till kunder inom Industri och Lantbruk där stor efterfrågan finns för energilagr...
Swemet AB har tecknat avtal för Stödtjänsten Frekvensreglering genom CheckWatt Swemet AB (publ) ("Bolaget") har tecknat avtal med CheckWatt. Genom avtalet kan Swemet erbjuda våra kunder Checkwatt tjänster för smart styrning av flexibla resurser och ger kund...
REG MAR
Delårsrapport för tiden januari-juni 2023 Omsättningen för det första halvåret är 27,6 MSEK(18,2).Rörelseresultatet är 3,3 MSEK(0,3).Resultatet före avskrivningar (EBITDA) 3,9 MSEK(0,8).
Offertstatus - Batterilagring uppemot 44MSEK Swemet har ökat marknadsbearbetningen i det nya affärsbenet Batterilagring. Vi har fått en hög efterfrågan och bra respons från våra potentiella kunder och i synnerhet att Swemet...
Swemet meddelar ny strategi för det nya affärsbenet - Batterilagring Som många uppfattat så uppdaterade vi marknaden med ett nytt affärsområde avseende Batterilagring i en pressrelease den 13 februari. Bolaget har nu konkretiserat hela affärsbenet...
REG
KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I SWEMET AKTIEBOLAG DEN 12 JUNI 2023 Vid årsstämma i Swemet Aktiebolag idag beslutades bl.a. följande. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till årsstämman, som finns tillg...
REG MAR
Årsredovisning 2022, inkluderande resultatjustering på -1,8MSEK efter skatt, offentliggörs Nu publicerar vi årsredovisningen för 2022 vilken bifogas samt finns för nedladdning på Bolagets hemsida. Intäktsjustering Swemet har i samband med bokslutsarbetet för år 2022 gj...
REG
Swemet AB (publ), senarelägger publicering av årsredovisningen till den 22 maj . 2023 års ordinarie bolagsstämman kvarstår till den 12 juni. Årsredovisningen kommer att publiceras på Bolagets hemsida måndagen den 22 maj mot tidigare meddelad tid, 15 maj 2023. Ordinarie Bolagsstämma kommer att hållas i Bolagets lokaler...
REG
Swemet AB (publ), har beslutat att senarelägga 2023 års ordinarie bolagsstämman till den 1 2 juni. Årsbokslutet kommer att offentliggöras senast den 15 maj Ordinarie Bolagsstämma kommer att hållas i Bolagets lokaler på Norra Oskarsgatan 34, 582 73 Linköping, måndagen den 12 juni, kl. 14.00. Den tidigare meddelade tiden för Bolagsstä...
REG
Swemet AB (publ), har beslutat att senarelägga 2023 års ordinarie bolagsstämman till den 2 juni, årsbokslutet kommer att offentliggöras den 2 maj Ordinarie Bolagsstämma kommer att hållas i Bolagets lokaler på Norra Oskarsgatan 34, 582 73 Linköping, fredagen den 2 juni, kl. 14.00. Den tidigare meddelade tiden för Bolagsstäm...
REG MAR
Bokslutskommuniké 2022 Omsättningen för hela 2022 är 34,5 MSEK(26,7). Rörelseresultatet är 3,5 MSEK(0,6)Resultatet före avskrivningar (EBITDA) 4,5MSEK(1,3).
Swemet presenterar nya affärsområden Swemet ser stor efterfrågan från befintliga energikunder inom områden för batterilagring och solenergi. Genom Swemets långa historik av utveckling av intelligenta elmätare och pr...
REG
KOMMUNIKÉ FRÅN EXTRA BOLAGSSTÄMMA I SWEMET AKTIEBOLAG DEN 11 JANUARI 2023 Vid extra bolagsstämman i Swemet Aktiebolag idag beslutades följande Beslutades att Hans-Göran Andersson väljs till styrelseledamot för tiden till nästa ordinarie årsstämma som e...
REG
Kallelse till extra bolagsstämma i Swemet AB Swemet AB håller extra bolagsstämma onsdagen den 11 januari 2023 klockan 10.00 i Swemets lokaler på Norra Oskarsgatan 34 i Linköping.

Om Swemet

Swemets erbjuder kvalificerade produkter och tjänster till elnätsbolag i Sverige och Europa, med fokus på smarta elmätare och elkvalité.

Webbplats
www.swemet.se
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från Swemet via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn SWEM-B ISIN-kod SE0006886917 Mentor Aqurat Fondkommission AB

IR-Kontakt

Jan Axelsson VD [email protected] 070-952 12 80