Swemets nyemission av aktier har genomförts

Swemet AB (publ):s ("Swemet" eller "Bolaget") nyemission av aktier ("Erbjudandet") har genomförts. Sammanlagt tecknades 3 318 167 aktier vilket motsvarar cirka 67,9 procent av antalet aktier i Erbjudandet. 1 095 944 aktier, eller 22,4 procent av antalet erbjudna aktier tecknades genom kontant betalning. 2 222 223 aktier, eller 45,5 procent av antalet erbjudna aktier tecknades genom kvittning. Teckningskurs var 2,25 SEK per aktie och totalt tecknade 110 nya investerare aktier i Erbjudandet.

Det nya aktiekapitalet kommer att öka med 331 816 kronor till 1 286 317 kronor. Bolaget kommer tillföras cirka 7 465 876 SEK före avdrag för emissionskostnader.

Rådgivare
Mangold Fondkommission AB har agerat emissionsinstitut till Bolaget i Erbjudandet. Mangold Fondkommission AB kommer även att agera som Bolagets Mentor i handeln på NGM Nordic MTF.

Linköping 2015-07-06

För mer information:
Jan Axelsson, VD
Telefon: +46 70 952 12 80
E-post: [email protected]

Anders Sagadin, Styrelseledamot
Telefon: +46 70 699 40 00
E-post: [email protected]

Om Swemet
Swemets affärsidé är att erbjuda kvalificerade produkter och tjänster till elnätsbolag i Sverige och Europa, med fokus på smarta elmätare och elkvalité. Målgruppen för Bolagets produkter utgörs i första hand av små och medelstora elnätsbolag i Europa baserat på Bolagets spetskompetens inom den nya generationens smarta elnät. Egenutvecklad hårdvara och mjukvara integreras med externa komponenter till välpaketerade helhetslösningar. Elnätskommunikation har fram till idag dominerats av teknik från 80-talet och självklart har förväntningar och tekniska förutsättningar lett fram till nya standarder. G3-teknologin är den senaste och karaktäriseras av de egenskaper ett modernt kommunikationskoncept kan förväntas klara av. www.swemet.se.

Bolagets Mentor kommer att vara Mangold Fondkommission AB, tel: +46 8 5030 1550


Om Swemet

Swemets erbjuder kvalificerade produkter och tjänster till elnätsbolag i Sverige och Europa, med fokus på smarta elmätare och elkvalité.

Webbplats
www.swemet.se
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från Swemet via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat Kortnamn SWEM-B ISIN-kod SE0006886917

IR-Kontakt

Jan Axelsson VD [email protected] 070-952 12 80