Swemet utbildar personal hos Energie Steiermark i Österrike

I Österrike arbetar Swemet AB (publ) ("Swemet" eller "Bolaget") intensivt med att etablera sig inför de omfattande mätarprojekt som kommer att starta det/de närmaste åren. Swemet kan genom kurser och utbildning erbjuda större förståelse för hur elnätskommunikation fungerar och hur systemoptimering görs på bästa sätt. Större praktisk och teoretisk erfarenhet från fältet är av största betydelse för att kunna rulla ut och underhålla insamlingssystem med smarta el-mätare. Energibolaget Energie Steiermark ("E-Steiermark") i Graz har med detta syfte upphandlat utbildning av Swemet för drygt 120 000 SEK. Med utbildningen kommer E-Steiermark själva ett steg närmare möjligheten att kunna optimera prestandan i sitt insamlingssystem.

- Har man rätt kunskap från början, innan de stora mätarprojekten drar igång, behöver energibolagen i Österrike inte göra samma misstag som gjordes i Sverige. Det blir signifikant mycket enklare om rätt saker görs från början, kommenterar Andreas Rydbäck, support- och servicechef på Swemet.

E-Steiermark är en av de största produkt- och tjänsteleverantörerna i Österrike när det gäller el, vatten, värme, gas och telefoni med fokus på energieffektivitet och innovativa tjänster. Hos E- Steiermark servar 1 700 erfarna och kompetenta medarbetare cirka 600 000 kunder inom landet och internationellt. E-Steiermarks produktion bygger uteslutande på förnybar energi från vatten, vind, sol och biomassa. Den totala försäljningen under 2014 uppgick till cirka 1 370 MEUR och företaget är majoritetsägt av delstaten Steiermark.

För Swemet innebär projektet en bekräftelse på att Bolaget på allvar börjar få ett fotfäste i den Österrikiska marknaden förutom den försäljning av handinstrument som redan skett. Swemets strategi är att erbjuda kunskap och erfarenhet till potentiella kunder och därefter kunna vara med som delleverantör när de stora systemleveranserna startar.

Linköping 2015-06-11

För mer information:
Jan Axelsson, VD
Telefon: +46 70 952 12 80
E-post: [email protected]

Anders Sagadin, Styrelseledamot
Telefon: +46 70 699 40 00
E-post: [email protected]

Om Swemet
Swemets affärsidé är att erbjuda kvalificerade produkter och tjänster till elnätsbolag i Sverige och Europa, med fokus på smarta elmätare och elkvalité. Målgruppen för Bolagets produkter utgörs i första hand av små och medelstora elnätsbolag i Europa baserat på Bolagets spetskompetens inom den nya generationens smarta elnät. Egenutvecklad hårdvara och mjukvara integreras med externa komponenter till välpaketerade helhetslösningar. Elnätskommunikation har fram till idag dominerats av teknik från 80-talet och självklart har förväntningar och tekniska förutsättningar lett fram till nya standarder. G3-teknologin är den senaste och karaktäriseras av de egenskaper ett modernt kommunikationskoncept kan förväntas klara av. www.swemet.se.

Bolagets Mentor kommer att vara Mangold Fondkommission AB, tel: +46 8 5030 1550.


Om Swemet

Swemets erbjuder kvalificerade produkter och tjänster till elnätsbolag i Sverige och Europa, med fokus på smarta elmätare och elkvalité.

Webbplats
www.swemet.se
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från Swemet via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat Kortnamn SWEM-B ISIN-kod SE0006886917

IR-Kontakt

Jan Axelsson VD [email protected] 070-952 12 80