Swemet uppvisar ökad orderingång tack vare tillväxt på den svenska marknaden

Swemet uppvisar ökad orderingång tack vare tillväxt på den svenska marknaden Swemet AB ("Swemet" eller "Bolaget") upplever en signifikant ökning av kundordrar i Sverige vilket återspeglas i att Bolaget har en väsentligt större orderingång jämfört med motsvarande period förra året, motsvarade en faktureringsökning med 2 MSEK på årsbasis i konsultverksamheten. Mot bakgrund av detta inleder nu Bolaget en rekryteringsprocess för att förstärka konsultsidan och därmed kunna möta den ökade efterfrågan av Bolagets tjänster.

Swemet räknar med att orderingången i Sverige kommer att vara fortsatt hög, samtidigt som samarbeten och order från utländska intressenter förväntas att växa i takt med att de utländska projekten växer sig större.

Linköping 2016-04-26

För mer information:
Jan Axelsson, styrelseordförande Swemet
Telefon: +46 70 952 12 80
E-post: [email protected]

Om Swemet
Swemets affärsidé är att erbjuda kvalificerade produkter och tjänster till elnätsbolag i Sverige och Europa, med fokus på smarta elmätare och elkvalité. Målgruppen för Bolagets produkter utgörs i första hand av små och medelstora elnätsbolag i Europa baserat på Bolagets spetskompetens inom den nya generationens smarta elnät. Egenutvecklad hårdvara och mjukvara integreras med externa komponenter till välpaketerade helhetslösningar. Elnätskommunikation har fram till idag dominerats av teknik från 80- talet och självklart har förväntningar och tekniska förutsättningar lett fram till nya standarder. G3- teknologin är den senaste och karaktäriseras av de egenskaper ett modernt kommunikationskoncept kan förväntas klara av. www.swemet.se. Mangold Fondkommission AB, tel: +46 8 5030 1550 är Bolagets Mentor.


Om Swemet

Swemets erbjuder kvalificerade produkter och tjänster till elnätsbolag i Sverige och Europa, med fokus på smarta elmätare och elkvalité.

Webbplats
www.swemet.se
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från Swemet via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat Kortnamn SWEM-B ISIN-kod SE0006886917

IR-Kontakt

Jan Axelsson VD [email protected] 070-952 12 80