Swemet sjösätter ny förvärvsstrategi

Styrelsen i Swemet AB (publ) ("Swemet" eller "Bolaget") bedömer att verksamheten framgent är redo för tillväxt och implementerar en ny tillväxt- och förvärvsstrategi som är i linje med Bolagets långsiktiga utvecklingsmål. 

Det är Swemets ambition att bygga aktieägarvärde genom att bli en ledande aktör inom konsolideringen av elmätarmarknaden genom att förvärva kompletterande verksamheter med tydliga synergieffekter på både intäkts- och kostnadssidan. Förvärvsstrategin avser att utöka Swemets försäljningskanaler samt bredda Bolagets redan höga tekniska kompetens inom kvalificerade produkter och tjänster till elnätsbolag. Målbolagen utvärderas utifrån sin affärsverksamhet, finansiella historik, tillväxtpotential och affärsledning. Geografiskt avser strategin primärt innefatta målbolag i Sverige men kan i förlängningen även innefatta bolag inom EU.

- En växande marknad, som kommer att accelerera ytterligare, genererar strategiska förvärvsmöjligheter som lägger grunden för ett lönsammare, expansivt och än mer teknikintensivt Swemet. En bredare plattform i verksamheten skapar synergier på marknadssidan och genererar på sikt en möjlighet för oss att komma närmare våra kunder både i och utanför Sverige, säger Swemets VD Jan Axelsson i en kommentar. 

Linköping 2015-07-27

För mer information:
Jan Axelsson, VD
Telefon: +46 70 952 12 80
E-post: [email protected]

Anders Sagadin,
Styrelseledamot
Telefon: +46 70 699 40 00
E-post: [email protected]

Om Swemet
Swemets affärsidé är att erbjuda kvalificerade produkter och tjänster till elnätsbolag i Sverige och Europa, med fokus på smarta elmätare och elkvalité. Målgruppen för Bolagets produkter utgörs i första hand av små och medelstora elnätsbolag i Europa baserat på Bolagets spetskompetens inom den nya generationens smarta elnät. Egenutvecklad hårdvara och mjukvara integreras med externa komponenter till välpaketerade helhetslösningar. Elnätskommunikation har fram till idag dominerats av teknik från 80-talet och självklart har förväntningar och tekniska förutsättningar lett fram till nya standarder. G3-teknologin är den senaste och karaktäriseras av de egenskaper ett modernt kommunikationskoncept kan förväntas klara av. www.swemet.se.

Mangold Fondkommission AB, tel: +46 8 5030 1550 är Bolagets Mentor.


Om Swemet

Swemets erbjuder kvalificerade produkter och tjänster till elnätsbolag i Sverige och Europa, med fokus på smarta elmätare och elkvalité.

Webbplats
www.swemet.se
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från Swemet via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat Kortnamn SWEM-B ISIN-kod SE0006886917

IR-Kontakt

Jan Axelsson VD [email protected] 070-952 12 80