Swemet får order av ett svenskt nätbolag om 0,6 MSEK

Swemet AB (publ) ("Swemet" eller "Bolaget") har erhållit en ny systemorder på G3-PLC-system till ett värde om sammanlagt cirka 0,6 MSEK. Ordern är från ett mindre svenskt nätbolag med 24 000 nätkunder. Tillsammans med två tidigare systemorders har Swemet i dagsläget tre kunder med ett sammanlagt ordervärde om cirka 1,3 MSEK som tillsammans har 52 000 nätkunder.

- Reinvesteringsbehovet av system hos dessa kunder bedöms överstiga sex miljoner kronor årligen som Swemet bedöms ha en signifikant möjlighet att få ta del av, kommenterar Swemets VD Jan Axelsson.

G3-PLC är benämningen på den nya generationen av kommunikationsteknik inom elnätet för Smarta Elmätare. G3-PLC är av internationell standard och är framtagen på initiativ av det franska nätbolaget Électricité Réseau Distribution France ("ERDF") vilket är världens största nätbolag. G3-PLC möter nya krav på bland annat hastighet och informationsöverföring som ställs på den nya generationens mätarsystem.

Fram till 2009 var samtliga elmätare i Sverige utbytta men i och med att utbytesprocessen påbörjades långt innan 2009 behöver samtliga elmätare ersättas på nytt. Uppkomsten till detta är delvis åldersskäl då nya funktionskrav som timvärden och kvalitetskontroll tillkommit löpande och därmed ställer krav på nya tekniska lösningar.

-Vi hoppas på ytterligare fyra till fem orders av samma typ under resten av 2015. Det är med glädje vi ser att Swemets teknik är i framkant då vi kan möta kraven och efterfrågan på nya tekniska lösningar, avslutar Swemets VD Jan Axelsson.

Swemet genomför just nu en nyemission av aktier ("Erbjudandet") om cirka 11,0 MSEK riktad till allmänheten i syfte att sprida aktieägandet i Bolaget inför en listning på NGM Nordic MTF. Erbjudandet omfattar maximalt 4 888 889 aktier som erbjuds till kursen 2,25 SEK per aktie. Teckningsperioden i Erbjudandet pågår fram till fredagen den 3 juli 2015 och planerad första dag för handel på NGM Nordic MTF är den 21 juli 2015.

Linköping 2015-06-29

För mer information:
Jan Axelsson, VD
Telefon: +46 70 952 12 80
E-post: [email protected]

Anders Sagadin, Styrelseledamot
Telefon: +46 70 699 40 00
E-post: [email protected]

Om Swemet
Swemets affärsidé är att erbjuda kvalificerade produkter och tjänster till elnätsbolag i Sverige och Europa, med fokus på smarta elmätare och elkvalité. Målgruppen för Bolagets produkter utgörs i första hand av små och medelstora elnätsbolag i Europa baserat på Bolagets spetskompetens inom den nya generationens smarta elnät. Egenutvecklad hårdvara och mjukvara integreras med externa komponenter till välpaketerade helhetslösningar. Elnätskommunikation har fram till idag dominerats av teknik från 80-talet och självklart har förväntningar och tekniska förutsättningar lett fram till nya standarder. G3-teknologin är den senaste och karaktäriseras av de egenskaper ett modernt kommunikationskoncept kan förväntas klara av. www.swemet.se. Bolagets Mentor kommer att vara Mangold Fondkommission AB, tel: +46 8 5030 1550.


Om Swemet

Swemets erbjuder kvalificerade produkter och tjänster till elnätsbolag i Sverige och Europa, med fokus på smarta elmätare och elkvalité.

Webbplats
www.swemet.se
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från Swemet via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat Kortnamn SWEM-B ISIN-kod SE0006886917

IR-Kontakt

Jan Axelsson VD [email protected] 070-952 12 80