Swemet erhåller ny systemorder till ett värde om 0,3 MSEK

Swemet AB ("Swemet" eller "Bolaget") har erhållit den första systemordern på G3-PLC-system för 2016 till ett värde om sammanlagt cirka 0,3 MSEK. Ordern är från ett mindre svenskt nätbolag med knappt 15 000 nätkunder. Tillsammans med tidigare systemorders har Swemet i dagsläget klienter som tillsammans har 67 000 nätkunder.

"Reinvesteringsbehovet av system hos dessa kunder bedöms överstiga sju miljoner kronor årligen som Swemet bedöms ha en signifikant möjlighet att få ta del av.", kommenterar Swemets VD Jan Axelsson.

G3-PLC är benämningen på den nya generationen av kommunikationsteknik inom elnätet för Smarta Elmätare. G3-PLC är av internationell standard och är framtagen på initiativ av det franska nätbolaget Électricité Réseau Distribution France ("ERDF") vilket är världens största nätbolag. G3-PLC möter nya krav på bland annat hastighet och informationsöverföring som ställs på den nya generationens mätarsystem.

Fram till år 2009 var samtliga elmätare i Sverige utbytta men i och med att utbytesprocessen påbörjades långt innan år 2009 behöver samtliga elmätare ersättas på nytt. Uppkomsten till detta är delvis åldersskäl då nya funktionskrav som timvärden och kvalitetskontroll tillkommit löpande och därmed ställer krav på nya tekniska lösningar.

"Våra kunder har hitintills agerat lite långsamt men vår långsiktiga bedömning står fast och det mest en fråga om timing innan kunderna ökar reinvesteringstakten. Swemets teknik erbjudande är i framkant och flera piloter bekräftar den uppdaterade G3-PLC tekniken", avslutar Swemets VD Jan Axelsson.

Linköping 2016-06-17

För mer information:
Jan Axelsson, Vd Swemet
Telefon: +46 70 952 12 80
E-post: [email protected]

Om Swemet
Swemets affärsidé är att erbjuda kvalificerade produkter och tjänster till elnätsbolag i Sverige och Europa, med fokus på smarta elmätare och elkvalité. Målgruppen för Bolagets produkter utgörs i första hand av små och medelstora elnätsbolag i Europa baserat på Bolagets spetskompetens inom den nya generationens smarta elnät. Egenutvecklad hårdvara och mjukvara integreras med externa komponenter till välpaketerade helhetslösningar. Elnätskommunikation har fram till idag dominerats av teknik från 80- talet och självklart har förväntningar och tekniska förutsättningar lett fram till nya standarder. G3- teknologin är den senaste och karaktäriseras av de egenskaper ett modernt kommunikationskoncept kan förväntas klara av. www.swemet.se.

Mangold Fondkommission AB, tel: +46 8 5030 1550 är Bolagets Mentor.


Om Swemet

Swemets erbjuder kvalificerade produkter och tjänster till elnätsbolag i Sverige och Europa, med fokus på smarta elmätare och elkvalité.

Webbplats
www.swemet.se
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från Swemet via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat Kortnamn SWEM-B ISIN-kod SE0006886917

IR-Kontakt

Jan Axelsson VD [email protected] 070-952 12 80