Swemet beställer mätare för 10MSEK från ZTE för leveranser nästa år

Swemet AB (publ) ("Swemet" eller "Bolaget") beställer mätare till ett sammanlagt värde av 10MSEK från ZTE för leverans nästa år. Bolaget ser tydliga tecken på att marknaden för elmätare accelererar och kommer medverka till en signifikant omsättningsökning. Bedömningen av marknadsutvecklingen är gjord tillsammans med ZTE. Till detta kommer beställningar av kringutrustning.

Swemet ser en potential att fördubbla kundmassan till ca 15-20 aktiva kunder under nästa år. Under Q4 har bolaget inlett förhandlingar med flera kunder om startup-system. Det är att vänta att kunder gör initiala tester av de kommunikationsalternativ Swemet har i produktportföljen.

Befintliga kunder förväntas öka takten i utbytet av mätare.

Regelverket säger att senast 1 januari 2025 kommer Sveriges alla elmätare vara utbytta för andra gången. Det tidigare bytet var slutfört 2009. Många elnätsbolag föredrar att vara tidiga i processen. Till stor del beror det på ett ökat problem med befintliga mätare. Frekvensen av mätare som går sönder ökar successivt och till det kommer de nya kraven för elmätarens funktioner.

Linköping 2017-12-13

För mer information, Swemet AB (publ);

Jan Axelsson, VD
Telefon: +46 70 952 12 80
E-post: [email protected]

ZTE Sweden AB;
Thomas Granström, vVD
Telefon: +46 73 524 14 06
E-post: [email protected]

Viktig information
Denna information är sådan information som Swemet är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 13 december 2017, kl. 09:00 CET.

Om ZTE Corporation

ZTE Corporation är en ledande global leverantör av telekommunikationsutrustning och nätverkslösningar. Grundat 1985, ZTE är noterat på både Hong Kong och Shenzhen börserna. ZTE har ett av branschens mest omfattande sortiment och end-to-end-lösningar, som täcker alla sektorer i inom kommunikation, smart phones, wireless, bredbandsmodem & accesspunkter, tjänsteplattformar, energi, terminaler och professionella tjänster. ZTE levererar innovativ teknik till kunder i mer än 140 länder och sysselsätter över 30.000 anställda inom forskning och utveckling. ZTE omsatte mer än 100 miljarder SEK år 2015. Tio procent av företagets årliga intäkter återinvesteras i FoU. Framöver kommer ZTE fortsätta att driva utvecklingen av den globala kommunikationsbranschen och utvecklingen av Smart City lösningar globalt. www.zte.com.cn

Om Swemet
Swemets affärsidé är att erbjuda kvalificerade produkter och tjänster till elnätsbolag i Sverige och Europa, med fokus på smarta elmätare och elkvalité. Målgruppen för Bolagets produkter utgörs i första hand av små och medelstora elnätsbolag i Europa baserat på Bolagets spetskompetens inom den nya generationens smarta elnät. Egenutvecklad hårdvara och mjukvara integreras med externa komponenter till välpaketerade helhetslösningar. Elnätskommunikation har fram till idag dominerats av teknik från 80- talet och självklart har förväntningar och tekniska förutsättningar lett fram till nya standarder. G3- teknologin är den senaste och karaktäriseras av de egenskaper ett modernt kommunikationskoncept kan förväntas klara av. www.swemet.se.

Swemet B-aktier handlas på Nordic NGM. Bolaget är listat på NGM-MTF

Mangold Fondkommission AB, tel: +46 8 5030 1550 är Bolagets Mentor.


Om Swemet

Swemets erbjuder kvalificerade produkter och tjänster till elnätsbolag i Sverige och Europa, med fokus på smarta elmätare och elkvalité.

Webbplats
www.swemet.se
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från Swemet via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat Kortnamn SWEM-B ISIN-kod SE0006886917

IR-Kontakt

Jan Axelsson VD [email protected] 070-952 12 80