Sala-Heby Energi beställer mätare för 1MSEK

Swemet AB ("Swemet") har tidigare levererat och erhåller nu order till ett sammanlagt värde på 1MSEK för omedelbar leverans. Sala- Heby Energi AB ("SHE") kan inom ramen för regelverket köpa utrustning för knappt 1MSEK utan upphandling per år. Två överklagade upphandlingar har försenat planerna på utbyte och det finns behov av nya mätare. De befintliga mätare och system levererade av Swemet fungerar bra enligt kunden.

Efter nyår har SHE möjlighet att handla för ytterligare 1MSEK och under våren finns ytterligare alternativa möjligheter att handla mätare från Swemet oavsett utvecklingen i upphandlingsföljetongen.

Linköping 2017-12-05

För mer information:
Jan Axelsson, VD Swemet
Telefon: +46 70 952 12 80
E-post: [email protected]

Viktig information
Denna information är sådan information som Swemet är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 5 december 2017 kl. 15:15 CET.

Om Swemet
Swemets affärsidé är att erbjuda kvalificerade produkter och tjänster till elnätsbolag i Sverige och Europa, med fokus på smarta elmätare och elkvalité. Målgruppen för Bolagets produkter utgörs i första hand av små och medelstora elnätsbolag i Europa baserat på Bolagets spetskompetens inom den nya generationens smarta elnät. Egenutvecklad hårdvara och mjukvara integreras med externa komponenter till välpaketerade helhetslösningar. Elnätskommunikation har fram till idag dominerats av teknik från 80-talet och självklart har förväntningar och tekniska förutsättningar lett fram till nya standarder. G3-teknologin är den senaste och karaktäriseras av de egenskaper ett modernt kommunikationskoncept kan förväntas klara av. www.swemet.se.

Mangold Fondkommission AB, tel: +46 8 5030 1550 är Bolagets Mentor.


Om Swemet

Swemets erbjuder kvalificerade produkter och tjänster till elnätsbolag i Sverige och Europa, med fokus på smarta elmätare och elkvalité.

Webbplats
www.swemet.se
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från Swemet via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat Kortnamn SWEM-B ISIN-kod SE0006886917

IR-Kontakt

Jan Axelsson VD [email protected] 070-952 12 80