Offertstatus - Batterilagring uppemot 44MSEK

Swemet har ökat marknadsbearbetningen i det nya affärsbenet Batterilagring. Vi har fått en hög efterfrågan och bra respons från våra potentiella kunder och i synnerhet att Swemet kommer tillverka i egen regi.

Swemet har ett antal offerter ute på marknaden, nedan presenteras offertbelopp per kundkategorier. De indelas i tre olika kategorier: industri, lantbruk och elnätsbolag.

Industri

Inom kategorin industri så har bolaget en potentiell kund som efterfrågar system i olika storlekar och offerten erbjuds i tre steg varav att kunden kan välja mellan system av Swemet för 2,6MSEK, 3,85MSEK och 5,1MSEK.

Lantbruk

Vår potentiella kund har erhållit ett förslag med två prisnivåer beroende på kapacitet. Det lägre är 2.3MSEK och det högre 3.4MSEK

Elnätsbolag

Vårt potentiella kund vill distribuera ut batterikapacitet i nätet. Det innebär batteripackar vid flera transformatorstationer placerade i container på respektive ställe. Varje batteripack vid en transformator är offererad till 2MSEK. Det avser flera stationer där antal inte närmare är precicerat.

Ett annat erbjudande är ett stort batteripack med ett speciellt syfte inom transportsektorn. Offerten hamnar i storleksordning 34MSEK

Jan Axelsson VD Swemet; " Vi befinner oss i en marknad där det finns ett stort behov och starkt intresse för vår produkt.  Sammanfattningsvis har vi offerter ute hos kund till ett värde om 44 MSEK. Vi ser möjligheterna som stora och vi räknar med att kunna realisera ett antal offerter till avtal.  "

Informationen publicerad fredag den 21  juli 2023  kl. 10:30.

För mer information,

Swemet AB (publ);
Jan Axelsson, VD
Telefon: +46 70 952 12 80
E-post: [email protected]

Anders Sagadin, Styrelseordförande
Telefon: +46 70 699 40 00
E-post: [email protected]

Om Swemet

Swemets affärsidé är att erbjuda kvalificerade produkter och tjänster till elnätsbolag i Sverige och Europa, med fokus på smarta elmätare och elkvalité. Målgruppen för Bolagets produkter utgörs i första hand av små och medelstora elnätsbolag i Europa baserat på Bolagets spetskompetens inom den nya generationens smarta elnät. Egenutvecklad hårdvara och mjukvara integreras med externa komponenter till välpaketerade helhetslösningar. Elnätskommunikation har fram till idag dominerats av teknik från 80-talet och självklart har förväntningar och tekniska förutsättningar lett fram till nya standarder. G3-teknologin är den senaste och karaktäriseras av de egenskaper ett modernt kommunikationskoncept kan förväntas klara av.

www.swemet.se.

Bolagets B-aktier är upptagna till handel på Nordic SME. Eminova Fondkommission AB, Tfn: 08-684 211 00, [email protected], är Bolagets Mentor.


Om Swemet

Swemets erbjuder kvalificerade produkter och tjänster till elnätsbolag i Sverige och Europa, med fokus på smarta elmätare och elkvalité.

Webbplats
www.swemet.se
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från Swemet via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat Kortnamn SWEM-B ISIN-kod SE0006886917

IR-Kontakt

Jan Axelsson VD [email protected] 070-952 12 80