Marknaden för elmätare i Sverige

Slutligt beslut om funktionskrav på elmätare som gäller för alla nätbolag i Sverige kommer i oktober 2017. Statuerade krav ska vara uppfyllda av samtliga bolag senast 1 januari 2025. Det innebär att fem miljoner elmätare i Sverige kommer att bytas innan slutdatum. Alla aktörer har sju år på sig för bytet av mätare. Marknaden förväntas möta ett stort antal upphandlingar och direktupphandlingar från och med i höst.

Swemet AB (publ) ("Swemet" eller "Bolaget") har med sitt samarbete med ZTE en mycket bra marknadsposition. Speciellt vår modulbaserade kommunikationsenhet är uppskattad och den innebär att man kan byta mellan radio, elnät och Gprs för kommunikationen utan ett egentligt mätarbyte sker. Det underlättar administrationen av kommunikationssystemet.

Swemets första installationer av LoRa-radiokoncept är nu i full drift i Brittendal enligt tidigare pressmeddelande. Förväntad täckning av geografiskt område har uppfyllts.

För närvarande har Swemet fem nya elnätsbolag som står i begrep att installera pilotsystem för utvärdering. Var och ett av dem innebär en omsättning på 100-500TSEK.

Swemets VD, Jan Axelsson, " Marknadssituationen börjar bli väldigt lik den förra massutrullningen av nya mätare som uppstod 2009. En rusning som överraskade marknaden i flera avseenden. Swemet är väl rustat för ett liknande scenario där vi har både en stark partner i ZTE med produkter och egen kompetens och erfarenhet för vad som komma skall". 

Linköping 2017-06-14

För mer information:
Swemet AB (publ);
Jan Axelsson, VD
Telefon: +46 70 952 12 80
E-post: [email protected]

ZTE Sweden AB;
Thomas Granström, vVD
Telefon: +46 73 524 14 06
E-post: [email protected]

Viktig information
Denna information är sådan information som Swemet är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 14 juni 2017 kl. 16:00 CET.

Om ZTE Corporation 
ZTE Corporation är en ledande global leverantör av telekommunikationsutrustning och nätverkslösningar. Grundat 1985, ZTE är noterat på både Hong Kong och Shenzhen börserna. ZTE har ett av branschens mest omfattande sortiment och end-to-end-lösningar, som täcker alla sektorer i inom kommunikation, smart phones, wireless, bredbandsmodem & accesspunkter, tjänsteplattformar, energi, terminaler och professionella tjänster. ZTE levererar innovativ teknik till kunder i mer än 140 länder och sysselsätter över 30.000 anställda inom forskning och utveckling. ZTE omsatte mer än 100 miljarder SEK år 2015. Tio procent av företagets årliga intäkter återinvesteras i FoU. Framöver kommer ZTE fortsätta att driva utvecklingen av den globala kommunikationsbranschen och utvecklingen av Smart City lösningar globalt.
www.zte.com.cn

Om Swemet
Swemets affärsidé är att erbjuda kvalificerade produkter och tjänster till elnätsbolag i Sverige och Europa, med fokus på smarta elmätare och elkvalité. Målgruppen för Bolagets produkter utgörs i första hand av små och medelstora elnätsbolag i Europa baserat på Bolagets spetskompetens inom den nya generationens smarta elnät. Egenutvecklad hårdvara och mjukvara integreras med externa komponenter till välpaketerade helhetslösningar. Elnätskommunikation har fram till idag dominerats av teknik från 80-talet och självklart har förväntningar och tekniska förutsättningar lett fram till nya standarder. G3-teknologin är den senaste och karaktäriseras av de egenskaper ett modernt kommunikationskoncept kan förväntas klara av.
www.swemet.se

Mangold Fondkommission AB, tel: +46 8 5030 1550 är Bolagets Mentor. 


Om Swemet

Swemets erbjuder kvalificerade produkter och tjänster till elnätsbolag i Sverige och Europa, med fokus på smarta elmätare och elkvalité.

Webbplats
www.swemet.se
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från Swemet via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat Kortnamn SWEM-B ISIN-kod SE0006886917

IR-Kontakt

Jan Axelsson VD [email protected] 070-952 12 80