Korrigering: Ny order från Växjö Energi Elnät AB. Ordervärde 10,3 MSEK

Detta PM är en korrigering till det PM som offentliggjordes idag kl 11.00. Detta PM innehåller ett förtydligande gällande när den nya ordern från Växjö Energi Elnät beräknas levereras och intäksföras, vad ordern avser samt kort om kundrelationen under 2022.

Växjö Energi Elnät AB väljer att lägga en order om 10,3 MSEK som sträcker sig in i 2023. 3,5 MSEK av ordervärdet förväntas levereras och intäktsföras under 2022 och resterande del, 6,8 MSEK, förväntas levereras och intäktsföras under 2023. Ordern avser elmätare.

Växjö Energi är en återkommande kund till Swemet. Tillsammans med ett flertal redan lagda order för 2022 om sammanlagt ca 3,5 MSEK säkerställer Växjö Energi leveranser från Swemet under tidsperioden ovan.

Jan Axelsson VD Swemet; "Ökade leveranstider på komponenter mm gör att våra kunder uppmanas till att vara ute i god tid med uppföljningsorders. Fraktsituationen är även den ansträngd och när det gäller båtfrakter från Kina är transporttiden nu närmare tre månader och kostnaden för båtfrakter är mer än fyrdubblade. Kostnaden för flygfrakter handlas till dagspriser och priserna är väsentligt högre än tidigare. Sammantaget kan sägas att det gäller att vara tidigt ut för att säkerställa en kontinuerlig produktion i projekten."

För mer information,

Swemet AB (publ);
Jan Axelsson, VD
Telefon: +46 70 952 12 80
E-post: [email protected]

Anders Sagadin, Styrelseordförande
Telefon: +46 70 699 40 00
E-post: [email protected]

Om Swemet
Swemets affärsidé är att erbjuda kvalificerade produkter och tjänster till elnätsbolag i Sverige och Europa, med fokus på smarta elmätare och elkvalité. Målgruppen för Bolagets produkter utgörs i första hand av små och medelstora elnätsbolag i Europa baserat på Bolagets spetskompetens inom den nya generationens smarta elnät. Egenutvecklad hårdvara och mjukvara integreras med externa komponenter till välpaketerade helhetslösningar. Elnätskommunikation har fram till idag dominerats av teknik från 80-talet och självklart har förväntningar och tekniska förutsättningar lett fram till nya standarder. G3-teknologin är den senaste och karaktäriseras av de egenskaper ett modernt kommunikationskoncept kan förväntas klara av.

www.swemet.se.

Bolagets B-aktier är upptagna till handel på Nordic SME. Eminova Fondkommission AB, Tfn: 08-684 211 00, [email protected], är Bolagets Mentor.


Om Swemet

Swemets erbjuder kvalificerade produkter och tjänster till elnätsbolag i Sverige och Europa, med fokus på smarta elmätare och elkvalité.

Webbplats
www.swemet.se
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från Swemet via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat Kortnamn SWEM-B ISIN-kod SE0006886917

IR-Kontakt

Jan Axelsson VD [email protected] 070-952 12 80