Bo Unéus och Anders Norling föreslås till Swemets styrelse

Som ett led i att förstärka Swemet AB ("Swemet" eller "Bolaget"):s styrelse föreslås på årsstämman att Bo Unéus och Anders Norling väljs till nya styrelseledamöter.

Bo Unéus har en mångårig erfarenhet från ledande befattningar i flertalet svenska och internationella bolag. Bo har bland annat suttit som VD för Data-Ship A/S och Transtema A/S inom Nordstjernan, internationell försäljningschef för Marsoft Inc och BTS Group AB. Han har även jobbat inom SkåneGripen och som affärskonsult på FIAT. Idag är han verksam som styrelseordförande i det egna bolaget Hügoth AB, där han även agerar internationell affärskonsult, samt som styrelseledamot i de noterade bolagen Redsense Medical AB och Lifeassays AB.

Anders Norling har en bred erfarenhet från ett flertal styrelseuppdrag och tidigare ledande befattningar inom svenskt och internationellt näringsliv. Anders har tidigare drivit egna företag såsom Broddway Group AB och Malte Månson AB. Anders var mellan åren 2000 till 2010 verksam som VD i Schmidt UK, Sensys Traffic AB och Anoto Group AB. Sedan 2010 är Anders engagerad som styrelseordförande i bl.a. Lifeassays AB, Merx AB, EC Software AB, AN Holding samt Arkö Invest AB. Anders är utbildad civilingenjör från Linköpings universitet.

I övrigt föreslås styrelsen vara oförändrad.

Linköping 2016-03-31

För mer information:
Jan Axelsson, styrelseordförande Swemet
Telefon: +46 70 952 12 80
E-post: [email protected]

Om Swemet
Swemets affärsidé är att erbjuda kvalificerade produkter och tjänster till elnätsbolag i Sverige och Europa, med fokus på smarta elmätare och elkvalité. Målgruppen för Bolagets produkter utgörs i första hand av små och medelstora elnätsbolag i Europa baserat på Bolagets spetskompetens inom den nya generationens smarta elnät. Egenutvecklad hårdvara och mjukvara integreras med externa komponenter till välpaketerade helhetslösningar. Elnätskommunikation har fram till idag dominerats av teknik från 80-talet och självklart har förväntningar och tekniska förutsättningar lett fram till nya standarder. G3-teknologin är den senaste och karaktäriseras av de egenskaper ett modernt kommunikationskoncept kan förväntas klara av.
www.swemet.se.

Mangold Fondkommission AB, tel: +46 8 5030 1550 är Bolagets Mentor.


Om Swemet

Swemets erbjuder kvalificerade produkter och tjänster till elnätsbolag i Sverige och Europa, med fokus på smarta elmätare och elkvalité.

Webbplats
www.swemet.se
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från Swemet via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat Kortnamn SWEM-B ISIN-kod SE0006886917

IR-Kontakt

Jan Axelsson VD [email protected] 070-952 12 80