Slitevind AB (publ) ökar produktionskapaciteten på Näsudden

Från och med den 1 juli 2020 har Slitevind AB (publ), genom dotterbolaget Lärbro SPW AB, tagit över ägandet och driften av Vattenfalls åtta äldre vindkraftverk på Näsudden, Gotland. Maskinerna är i varierande storlek från 0,6 MW till 3 MW. De nyaste maskinerna driftsattes för ca 10 år sedan och de äldsta har varit i drift ca 20 år. Slitevind tillförs en ytterligare produktionskapacitet om ca 17 GWh med ytterligare potential om ca 7 GWh då en av maskinerna för tillfället är tagen ur drift. Vattenfall äger rätt att, om man erhåller miljötillstånd för ett pågående generationsskiftesprojekt, återköpa anläggningen efter 4-7 års drift. Om återköp inte sker så förblir anläggningen Slitevinds också på lång sikt mot en på förhand bestämd tilläggsköpeskilling. Om Slitevind får behålla maskinerna långsiktigt kommer den totala investeringen motsvara en underliggande värdering om ca 1,00 SEK/kWh. Den relativt låga investeringskostnaden gör att Slitevind bedömer att investeringen kommer ge god lönsamhet också vid de relativt låga terminspriser som erbjuds de närmaste åren.

Slitevind har sedan tidigare drygt 100 GWh produktion på Näsudden och befäster därmed sin ställning som den största aktören i ett av Sveriges bästa områden för vindkraftsproduktion. I och med investeringen ökar Slitevinds årliga produktionskapacitet till drygt 300 GWh.

VD Jonas Dahlström kommenterar:

"Det är glädjande att vi hittat ett upplägg som ger oss ökad produktionskapacitet med förutsättningar för lönsamhet också vid låga elpriser. Vi kommer nu i första hand fokusera på de närmaste årens drift som är garanterad enligt avtalet. Vi har även beredskap för att långsiktigt driva anläggningen om Vattenfall inte nyttjar sin återköpsrätt. Trots en utmanande marknad så lyckas vi härmed passera milstolpen 300 GWh i årlig produktionskapacitet".

Visby den 6 juli 2020

Slitevind AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta

Jonas Dahlström, VD Slitevind AB, +46 70-228 44 04 eller [email protected]

Slitevind AB:s aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet SLITE. Certified Adviser är Aqurat Fondkommission AB (mail [email protected], telefon 08-684 05 800).


Om Slitevind

Slitevind äger och driver vindkraftsanläggningar i Sverige och en anläggning i Finland. Fokus för verksamheten ligger på att successivt utveckla och utöka produktionskapaciteten genom nyinvesteringar och förbättringsarbeten på existerande anläggningar.

Webbplats
slitevind.se

Prenumerera

Få löpande information från Slitevind via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat ISIN-kod SE0006964847