REGMAR

Slitevind AB (publ) ökar produktionskapaciteten

Slitevind AB ("Slitevind" eller "Bolaget") tillträder tidigare kommunicerad investering och uppnår en beräknad normalårsproduktion om cirka 285 GWh.

Som tidigare kommunicerat ingick Slitevind 2019-05-29 avtal om förvärv av ytterligare totalt cirka 20% andel i vindkraftparken Näsudden Väst på Gotland. Näsudden Väst omfattar 10 st Vestas V90 från 2012 med en normalårsproduktion om cirka 82 GWh. Säljare är bland andra Balingsta Energi AB och Agro Maskin Förvaltning AB. På Slitevinds önskemål har ägarandelarna tillträtts stegvis där den sista andelen med Balingsta Energi AB som säljare tillträdes idag. Slitevindkoncernens totala ägarandel uppgår därmed till 43% i Näsudden Väst och bolaget är efter genomfört förvärv största ägare i projektet.

Den andel som tillträdes idag tillför drygt 9 GWh produktion till ett pris om 24,8 MSEK vilket ger en multipel om cirka 2,65 SEK/kWh. Investeringen finansieras med banklån och eget kapital. Produktionsintäkten från andelen tillfaller Bolaget från och med första januari 2020. Bolaget uppnår därmed en beräknad normalårsproduktion om 285 GWh.

VD Jonas Dahlström kommenterar:

"Vi är mycket nöjda med att kunna öka vårt ägande i Näsudden Väst, ett område vi känner väl och som har ett av Sveriges bästa vindlägen. Att öka ägandet i projekt där vi redan är delägare är mycket rationellt ur ett resursperspektiv för Bolaget. Investeringen sker till en multipel om cirka 2,65 SEK/kWh vilket ger förutsättningar för långsiktig lönsamhet"

Visby den 10 januari 2020
Slitevind AB

För ytterligare information, vänligen kontakta
Jonas Dahlström, VD Slitevind AB, 070-228 44 04

Slitevind AB's aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market Stockholm under kortnamnet SLITE. Certified Adviser är Aqurat Fondkommission AB (mail [email protected], telefon 08-684 05 800).

Denna information ar sadan information som Slitevind AB (publ) ar skyldigt att offentliggora enligt EU:s marknadsmissbruksforordning. Informationen lamnades genom ovanstaende kontaktpersoners forsorg, for offentliggorande den 10 januari 2020 kl. 15.00 CET.


Om Slitevind

Slitevind äger och driver vindkraftsanläggningar i Sverige och en anläggning i Finland. Fokus för verksamheten ligger på att successivt utveckla och utöka produktionskapaciteten genom nyinvesteringar och förbättringsarbeten på existerande anläggningar.

Webbplats
slitevind.se

Prenumerera

Få löpande information från Slitevind via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat ISIN-kod SE0006964847