REGMAR

Slitevind AB (publ) inleder strategiskt samarbete och ökar produktionen

Slitevind AB ("Slitevind") inleder ett strategiskt samarbete med Obligo Investment Management ("Obligo") och Amundi Transition Energetique ("Amundi"), genom nyetableringen av samriskbolaget Eagle Wind JV AB ("Eagle Wind").

Eagle Wind kommer ägas till 80% av en fond förvaltad av Amundi Transition Energetique och till 20% av Slitevind som också kommer sköta förvaltningen av vindkraftverken och samriskbolaget. Syftet med samarbetet är att på några års sikt bygga en portfölj med driftsatta vindkraftverk och nå en årlig produktion om initialt några hundra GWh. Slitevind får parallellt möjlighet att utveckla sin förvaltningsaffär. I ett första steg investeras cirka 57 MSEK i tre driftsatta vindkraftverk uppförda i Södra Sverige. Slitevind och Obligo kommer att samarbeta för att identifiera och genomföra nya investeringar för Eagle Wind.


Den första investeringen omfattar två driftsatta Enercon E82 och en Vestas V100, samtliga uppförda kring 2015 och med total produktion om knappt 20 GWh i SE3 och SE4. Affären är i linje med Slitevinds tillväxtstrategi. Koncernens beräknade produktionskapacitet för rullande 12 månader uppgår till cirka 385 GWh, tillkommande produktion från intressebolag uppgår till cirka 15 GWh.


Slitevinds VD Jonas Dahlström kommenterar:

"Samarbetet med Amundi och Obligo är en mycket bra möjlighet för oss att framöver kunna investera i större projekt samtidigt som vi ytterligare kan utveckla vår förvaltningsaffär. Amundis finansiella styrka och Obligos expertis ger tillsammans med vårt branschkunnande spännande möjligheter för framtiden".


Obligos VD Christian Dovland kommenterar:

"Eagle Wind är en viktig del i Obligos arbete att sammanföra internationellt kapital med experter inom hållbar infrastruktur i Norden. Genom plattformen och samarbetet med den kompetens som Slitevind representerer bidrar Obligo till minskad användning av fossila bränslen genom effektivisering, modernisering och förvaltning av svensk vindkraft. Obligo ser fram emot att fördjupa och utveckla samarbetet med Slitevind och Amundi under de kommande åren".

Visby den 4 november 2021


Slitevind AB (publ)

Om Amundi

Amundi Transition Energetique är ett dotterbolag till Amundi, Europas största kapitalfövaltare, med inriktning mot energiomställning. Amundi Transition Energetique förvaltar mer än 600 MEUR i equity dedikerat till energiomställning i Europa.

Moderbolaget Amundi är Europas största kapitalförvaltare med omkring 1800 miljarder euro under förvaltning. Bolaget har sitt huvudkontor i Paris. Amundi Transition Energetique är en division inom Amundi som fokuserar på investeringar inom förnybar energi och hållbar infrastruktur.

Om Obligo Investment Management AS:

Obligo Investment Management AS är en del av Obligo Group, en skandinavisk kapitalförvaltare primärt inom infrastruktur och fastigheter. Obligo Group har cirka 16 miljarder kronor i kommitterad kapital under förvaltning och har 25 anställda. Obligo Group grundades 2012 men har investeringshistorik från slutet av 1990-talet.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Jonas Dahlström, VD Slitevind AB, 070-228 44 04

Christian Dovland, VD Obligo Investment Management AS, +47 90884730

Slitevind AB aktie är noterad på Nasdaq First North Stockholm under kortnamnet SLITE. Certified Adviser är Aqurat Fondkommission AB (mail [email protected], telefon 08-684 05 800).

Denna information är sådan information som Slitevind AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 4 november 2021 kl. 8.45 CET.


Om Slitevind

Slitevind äger och driver vindkraftsanläggningar i Sverige och en anläggning i Finland. Fokus för verksamheten ligger på att successivt utveckla och utöka produktionskapaciteten genom nyinvesteringar och förbättringsarbeten på existerande anläggningar.

Webbplats
slitevind.se

Prenumerera

Få löpande information från Slitevind via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat ISIN-kod SE0006964847