REGMAR

Slitevind AB (publ) utökar produktionskapaciteten

Slitevind investerar 17 MSEK i två st Siemens SWT 2.3 MW vindkraftverk med 101 m rotor. Maskinerna är del i Fallåsbergets vindkraftpark i Ockelbo kommun och beräknas tillföra 11 GWh normalårsproduktion till låg investeringskostnad. Slitevind förvärvar två av de totalt 10 st vindkraftverk som utgör projekt Fallåsberget. Maskinerna driftsattes 2011 och förväntas producera el i ytterligare ca 20 år. Investeringen finansieras med eget kapital och 70% bryggfinansiering från Tamt AB. Bryggfinansieringen skall ersättas med långfristig bankfinansiering. I och med investeringen ökar Slitevinds beräknade normalårsproduktion till drygt 310 GWh.

VD Jonas Dahlström kommenterar:

"Investeringen i Fallåsberget sker till en mycket attraktiv prisnivå som bidrar till fortsatt tillväxt på en utmanande marknad. Vi ökar vår produktionskapacitet i området där vi sedan tidigare äger vindkraftverk i närbelägna Vettåsen".

Visby den 13 november 2020

Slitevind AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta

Jonas Dahlström, VD Slitevind AB, +46 70-228 44 04 eller [email protected]

Slitevind AB:s aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet SLITE. Certified Adviser är Aurat Fondkommission AB (mail [email protected], telefon 08-684 05 800).

Denna information är sådan information som Slitevind AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 13 november juli 2020 kl. 14.00 CET.


Om Slitevind

Slitevind äger och driver vindkraftsanläggningar i Sverige och en anläggning i Finland. Fokus för verksamheten ligger på att successivt utveckla och utöka produktionskapaciteten genom nyinvesteringar och förbättringsarbeten på existerande anläggningar.

Webbplats
slitevind.se

Prenumerera

Få löpande information från Slitevind via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat ISIN-kod SE0006964847