MAR

Produktionsrapport första halvåret 2020

Elproduktionen för Slitevindkoncernens anläggningar uppgick under första halvåret till 160 GWh (136 GWh).

Tillkommande produktion från andel i intressebolag uppgick under första halvåret till 5 GWh (3,5 GWh).

Elproduktionen för andra kvartalet uppgick till 58 GWh (52 GWh) med en tillkommande produktion från andel i intressebolag om 1,5 GWh (1,3 GWh).

Vindens energiinnehåll har under första halvåret, i de områden Slitevind har sin produktion, som helhet varit något högre än normalt men där andra kvartalet varit någon svagare än normalt.

Beräknad normalårsproduktion för 2020 uppgår till ca 300 GWh för koncernen där Slitevind AB (publ) är moderbolag, minoritetens andel utgör ca 28 GWh.

Visby den 10 juli 2020

Slitevind AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta

Jonas Dahlström, VD Slitevind AB, 070-228 44 04

Slitevind AB's aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market Stockholm under kortnamnet SLITE. Certified Adviser är Aqurat Fondkommission AB (mail [email protected], telefon 08-684 05 800).


Denna information är sådan information som Slitevind AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 10 juli 2020 kl. 10.00 CEST.


Om Slitevind

Slitevind äger och driver vindkraftsanläggningar i Sverige och en anläggning i Finland. Fokus för verksamheten ligger på att successivt utveckla och utöka produktionskapaciteten genom nyinvesteringar och förbättringsarbeten på existerande anläggningar.

Webbplats
slitevind.se

Prenumerera

Få löpande information från Slitevind via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat ISIN-kod SE0006964847