REG

Seamless tillkännager ett Standstill-avtal med större obligationsinnehavare och inledande av omförhandling av obligationsvillkoren.

Efter Standstill-avtalet med obligationsinnehavare i maj har samma parter (inklusive större obligationsinnehavare som representerar 68,1% av det utestående obligationskapitalet) gått med på att skjuta upp räntebetalningen som förfaller den 5 juli och den 5 augusti för att ge parterna tid att förhandla fram en mer lämplig finansiell struktur för SDS, med ambitionen att förlänga löptiden och sänka räntekostnader.

Med detta avtal fortsätter SDS att vara i teknisk default enligt villkoren för sin emitterade obligation. Obligationsagenten, Nordic Trustee & Agency AB (publ), har informerats om att detta sker och kommer att skicka ett särskilt meddelande till obligationsinnehavarna. Större obligationsinnehavare har också instruerat agenten att avstå från att påskynda återbetalningen av obligationen.

Planerade åtgärder:

Seamless kommer att arbeta på en uppdaterad treårsplan med ambitionen att fortsätta omvandlingen av sin kostnadsstruktur och affärsmodell mot mer återkommande intäkter, högre marginaler och bättre kassaflöden, drivna av förbättrad försäljning.

Seamless kommer också att sätta sig ner med alla sina större obligationsinnehavare för att förhandla fram en hållbar finansieringsstruktur som möjliggör för företaget att växa utan rörelsekapitalbegränsningar och med en lägre finansieringskostnad, till förmån för både aktie- och obligationsinnehavare. Ambitionen är att nå en överenskommelse om att ändra villkoren under tredje kvartalet.

För mer information kontakta:

Martin Schedin
Chief Financial Officer
+46 70 438 14 42

[email protected]

Om SDS

SDS är ett svenskt internationellt mjukvaruföretag som är specialiserat på mobila betaltjänster för mobiloperatörer, distributörer, återförsäljare och konsumenter. SDS säkerställer att telekomoperatörer kan sälja samtalstid, data och tilläggstjänster där SDS produkter och tjänster hanterar upp till 90 % av Teleoperatörens försäljning. Idag har SDS implementerat lösningar inom fintech, avancerad analys och Retail Value Management och där dessa produkter har lyckats omvandlas de till så kallade SaaS-lösningar.

SDS har cirka 267 anställda i Sverige, Frankrike, Belgien, Rumänien, Sydafrika, Ghana, Nigeria, Förenade Arabemiraten, Pakistan och Indien. SDS hanterar årligen mer än 15 miljarder transaktioner värda över 14 miljarder USD. Via över 3 miljoner månatliga aktiva återförsäljare av digitala produkter betjänas, indirekt, mer än 1100 miljoner konsumenter globalt.

SDS aktie är noterad på Nordic SME på Nordic Growth Market.


Om Seamless Distribution Systems

SDS är ett svenskt mjukvarubolag med lösningar för elektronisk distribution av tjänster till privatkonsumenter via mobiloperatörer i tillväxtländer. Bolaget erbjuder sina företagskunder en helhetslösning för digitala konto och transaktioner. Bolaget har kunder i alla världsdelar som når över 300 miljoner mobilanvändare via fler än 700 000 aktiva återförsäljare. SDS har cirka 130 medarbetare i Sverige, Belgien, Ghana, Nigeria, USA, Pakistan, Indien, Ecuador och Förenade Arabemiraten.

Webbplats
www.seamless.se
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från Seamless Distribution Systems via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn SDS ISIN-kod SE0009994445

IR-Kontakt

Martin Schedin Chief Financial Officer [email protected] 070 438 14 42