REG
SDS erhåller ny order till ett värde av 4,3 MSEK SDS har fått en order, med ett totalt värde på 4,3 miljoner SEK, från en befintlig kund i Yemen. Seamless ska leverera en kunskapsöverföring av källkoden till kunden så att dom k...
REG
SDS receives a new order worth SEK 4.3 million SDS has received an order, with a total value of 4.3 million SEK, from an existing customer in Yemen. Seamless will provide knowledge transfer of the source code to the customer...
REG MAR
SDS AB meddelar att man har ingått ett Standstill-avtal med stora obligationsinnehavare. På grund av stora förfallna kundfordringar och något långsammare försäljning av nya produkter än förväntat under Q1 har Seamless Distribution Systems nått en överenskommelse med...
REG MAR
SDS AB announces Standstill Agreement with major bondholders. Due to large overdue accounts receivables and slightly slower than expected new sales in Q1, Seamless Distribution Systems has reached an agreement with major bondholders represe...
REG MAR
Delårsrapport för perioden 1 januari - 31 mars 2024 Januari - Mars • Nettoomsättning uppgick till 55,6 (69,4) MSEK en minskning med 19,9% jämfört med samma period föregående år. • EBITDA-resultatet uppgick till 22,1 (13,8) MSEK,...
REG MAR
Interim report for the period 1 January - 31 March 2024 January - March • Net sales amounted to SEK 55.6 (69.4) million, a decrease of 19.9% compared to the same period last year. • EBITDA earnings amounted to SEK 22.1 (13.8) million...
REG
Kommuniké från årsstämma i Seamless Distribution Systems AB Stockholm - Årsstämma i Seamless Distribution Systems AB har hållits i Stockholm den 25 april 2024.
REG
Valberedningen uppdaterar sitt förslag till SDS årsstämma den 25 april 2024 Mats Andersson har avböjt omval till SDS styrelse med anledning av en ökad arbetsinsats gällande Mats övriga operativa uppdrag. Mats kommer fortsatt att vara kvar som ägare och f...
REG
SDS erhåller ny order till ett värde av 9,0 MSEK SDS har fått en order, med ett totalt värde på 9,0 miljoner SEK, från en befintlig kund som är en av de ledande mobiloperatörerna i Oman. Seamless ska leverera funktionalitet för...
REG
SDS receives a new order worth SEK 9.0 million SDS has received an order, with a total value of SEK 9.0 million, from an existing customer who is one of the leading mobile operators in Oman. Seamless is going to deliver the f...
REG
SDS meddelar nytt datum för kvartalsrapporten för det första kvartalet 2024. Styrelsen i SDS har beslutat att flytta fram publicering av kvartalsrapporten för det första kvartalet 2024. Av praktiska skäl har SDS styrelse beslutat flytta fram publiceringen...
REG
SDS publicerar årsredovisning för 2023 Seamless Distribution Systems AB (publ) har idag publicerat årsredovisningen för 2023. Årsredovisningen finns tillgänglig på SDS hemsida www.seamless.se. Inom SDS är hållbarhet e...
REG
KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I SEAMLESS DISTRIBUTION SYSTEMS AB Styrelsen för Seamless Distribution Systems AB, org. nr. 556979-4562, kallar härmed till årsstämma den 25 april 2024 klockan 10:00 på bolagets kontor, Hangövägen 29, 115 41 Stock...
REG
SDS flyttar fram publicering av årsredovisning för 2023. Styrelsen i SDS har beslutat att flytta fram publicering av årsredovisningen för 2023. Av praktiska skäl har SDS styrelse beslutat flytta fram publiceringen av årsredovisningen f...
REG MAR
Bokslutskommuniké för perioden 1 januari - 31 december 2023 Oktober - December • Nettoomsättningen uppgick till 58,4 (37,4) MSEK, en ökning med 56,1% jämfört med samma period föregående år. • EBITDA-resultatet uppgick till 16,1 (-34,1) M...
REG MAR
Year-end report for the period 1 January - 31 December 2023 October - December • Net sales amounted to SEK 58.4 (37.4) million, an increase of 56.1% compared to the same period last year. • EBITDA earnings amounted to SEK 16.1 (-34.1) mi...
REG
Seamless Distribution Systems AB (SDS) och Emida Technologies går samman för att expandera i Latinamerika. Seamless Distribution Systems AB (SDS) och Emida Technologies, två ledande företag inom försäljning och distribution inom telekom, inleder ett strategiskt partnerskap i Latinamer...
REG
Seamless Distribution Systems AB (SDS) and Emida Technologies join forces to expand throughout Latin America. Seamless Distribution Systems AB (SDS) and Emida Technologies, two major global telecom sales and distribution leaders, proudly announce a strategic partnership in Latin America....

Om Seamless Distribution Systems

SDS är ett svenskt mjukvarubolag med lösningar för elektronisk distribution av tjänster till privatkonsumenter via mobiloperatörer i tillväxtländer. Bolaget erbjuder sina företagskunder en helhetslösning för digitala konto och transaktioner. Bolaget har kunder i alla världsdelar som når över 300 miljoner mobilanvändare via fler än 700 000 aktiva återförsäljare. SDS har cirka 130 medarbetare i Sverige, Belgien, Ghana, Nigeria, USA, Pakistan, Indien, Ecuador och Förenade Arabemiraten.

Webbplats
www.seamless.se
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från Seamless Distribution Systems via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn SDS ISIN-kod SE0009994445

IR-Kontakt

Martin Schedin Chief Financial Officer [email protected] 070 438 14 42