Pressmeddelanden

REG MAR
Bokslutskommuniké för perioden 1 januari - 31 december 2023 Oktober - December • Nettoomsättningen uppgick till 58,4 (37,4) MSEK, en ökning med 56,1% jämfört med samma period föregående år. • EBITDA-resultatet uppgick till 16,1 (-34,1) M...
REG MAR
Year-end report for the period 1 January - 31 December 2023 October - December • Net sales amounted to SEK 58.4 (37.4) million, an increase of 56.1% compared to the same period last year. • EBITDA earnings amounted to SEK 16.1 (-34.1) mi...
REG
Seamless Distribution Systems AB (SDS) och Emida Technologies går samman för att expandera i Latinamerika. Seamless Distribution Systems AB (SDS) och Emida Technologies, två ledande företag inom försäljning och distribution inom telekom, inleder ett strategiskt partnerskap i Latinamer...
REG
Seamless Distribution Systems AB (SDS) and Emida Technologies join forces to expand throughout Latin America. Seamless Distribution Systems AB (SDS) and Emida Technologies, two major global telecom sales and distribution leaders, proudly announce a strategic partnership in Latin America....
REG MAR
SDS erhåller ny order till ett värde av 8,8 MSEK SDS har fått en order, till ett sammanlagt värde av 8,8 MSEK, från en befintlig kund som är en av de ledande mobiloperatörerna i Oman. Ordern avser att Seamless ska utveckla prog...
REG MAR
SDS receives a new order worth SEK 8.8 million SDS has received an order, with a total value of SEK 8.8 million, from an existing customer who is one of the leading mobile operators in Oman. The order is for Seamless to devel...
Visa fler pressmeddelanden

Rapporter

Video

Finansiell kalender

Planerad publicering av årsredovisning Årsredovisning
Årsstämma Årsstämma
Delårsrapport Q1 2024 Delårsrapport
Delårsrapport Q2 2024 Delårsrapport
Delårsrapport Q3 2024 Delårsrapport

Om Seamless Distribution Systems

SDS är ett svenskt mjukvarubolag med lösningar för elektronisk distribution av tjänster till privatkonsumenter via mobiloperatörer i tillväxtländer. Bolaget erbjuder sina företagskunder en helhetslösning för digitala konto och transaktioner. Bolaget har kunder i alla världsdelar som når över 300 miljoner mobilanvändare via fler än 700 000 aktiva återförsäljare. SDS har cirka 130 medarbetare i Sverige, Belgien, Ghana, Nigeria, USA, Pakistan, Indien, Ecuador och Förenade Arabemiraten.

Webbplats
www.seamless.se
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från Seamless Distribution Systems via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn SDS ISIN-kod SE0009994445

IR-Kontakt

Martin Schedin Chief Financial Officer [email protected] 070 438 14 42