Pressmeddelanden

REG
Kommuniké från extra bolagsstämma i Seamless Distribution Systems AB (publ) Vid extra bolagsstämma i Seamless Distribution Systems AB (publ) den 30 mars 2023 beslutades om en riktad nyemission av aktier.
REG
SDS erhåller ny order till ett värde av 4,2 MSEK SDS har fått en initial order, till ett sammanlagt värde av 4,2 MSEK, från en befintlig kund som är en av de ledande mobiloperatörerna i Oman. Ordern avser ett utvecklingsteam so...
REG
SDS receives a new order worth SEK 4.2 million SDS has received an initial order, with a total value of SEK 4.2 million, from an existing customer who is one of the leading mobile operators in Oman. The order is for a develop...
REG
Seamless erhåller godkännande av ändringar i obligationsvillkor Det skriftliga röstningsförfarande (written procedure) som Seamless Distribution Systems AB (publ) ("SDS") initierade genom kallelse den 8 mars 2023 avseende vissa begärda ändrin...
REG
Seamless receives approval for amendments to bond terms and conditions The written procedure initiated by Seamless Distribution Systems AB (publ) ("SDS") through notice on 8 March 2023, regarding certain requested amendments to the terms and conditi...
REG
Seamless flyttar fram årsstämma, publicering av årsredovisning 2022 och delårsrapport för perioden Q1 2023 Seamless Distribution Systems AB:s (publ) ("SDS") uppdaterar sin finansiella kalender och har beslutat att senarelägga publicering av årsredovisning 2022 till den 14 april 2023....
Visa fler pressmeddelanden

Rapporter

Video

Finansiell kalender

Årsredovisning 2022 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ
Delårsrapport Q1 2023 DELÅRSRAPPORT
Årsstämma 2023 ÅRSSTÄMMA
Delårsrapport Q2 2023 DELÅRSRAPPORT
Delårsrapport Q3 2023 DELÅRSRAPPORT

Om Seamless Distribution Systems

SDS är ett svenskt mjukvarubolag med lösningar för elektronisk distribution av tjänster till privatkonsumenter via mobiloperatörer i tillväxtländer. Bolaget erbjuder sina företagskunder en helhetslösning för digitala konto och transaktioner. Bolaget har kunder i alla världsdelar som når över 300 miljoner mobilanvändare via fler än 700 000 aktiva återförsäljare. SDS har cirka 130 medarbetare i Sverige, Belgien, Ghana, Nigeria, USA, Pakistan, Indien, Ecuador och Förenade Arabemiraten.

Webbplats
www.seamless.se
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från Seamless Distribution Systems via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Premier Growth Market Kortnamn SDS ISIN-kod SE0009994445 Certified Adviser FNCA

IR-Kontakt

Martin Schedin Chief Financial Officer [email protected] 070 438 14 42