REG

Seamless erhåller godkännande av ändringar i obligationsvillkor

Det skriftliga röstningsförfarande (written procedure) som Seamless Distribution Systems AB (publ) ("SDS") initierade genom kallelse den 8 mars 2023 avseende vissa begärda ändringar i villkoren för SDS utestående obligationer ("Obligationsvillkoren") har idag avslutats.

Ett tillräckligt antal röster har erhållits för att uppnå kvorum och majoritet för de begärda villkorsändringarna. Obligationsinnehavarna har därmed godkänt villkorsändringarna.

Villkorsändringarna, som framgår av kallelserna till det skriftliga röstningsförfarandet som är tillgängliga på SDS hemsida, beräknas träda ikraft efter att den föreslagna riktade nyemissionen av aktier har beslutats på extra bolagsstämma den 30 mars 2023 (se pressmeddelande den 13 mars 2023) samt genomförts.

För mer information kontakta:

Martin Schedin

Tf VD

+46 70 438 14 42

[email protected]

OM SDS

SDS är ett svenskt internationellt mjukvaruföretag som är specialiserat på mobila betaltjänster för mobiloperatörer, distributörer, återförsäljare och konsumenter. SDS säkerställer att telekomoperatörer kan sälja samtalstid, data och tilläggstjänster där SDS produkter och tjänster hanterar upp till 90 % av Teleoperatörens försäljning. Idag har SDS implementerat lösningar inom fintech, avancerad analys och Retail Value Management och där dessa produkter har lyckats omvandlas de till så kallade SaaS- lösningar.

SDS har cirka 288 anställda i Sverige, Frankrike, Belgien, Rumänien, Sydafrika, Ghana, Nigeria, Förenade Arabemiraten, Pakistan och Indien. SDS hanterar årligen mer än 15 miljarder transaktioner värda över 14 miljarder USD. Via över 3 miljoner månatliga aktiva återförsäljare av digitala produkter betjänas, indirekt, mer än 1100 miljoner konsumenter globalt.

SDS aktie är noterad på Nasdaq First North Premier.

Företagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB. [email protected]


Om Seamless Distribution Systems

SDS är ett svenskt mjukvarubolag med lösningar för elektronisk distribution av tjänster till privatkonsumenter via mobiloperatörer i tillväxtländer. Bolaget erbjuder sina företagskunder en helhetslösning för digitala konto och transaktioner. Bolaget har kunder i alla världsdelar som når över 300 miljoner mobilanvändare via fler än 700 000 aktiva återförsäljare. SDS har cirka 130 medarbetare i Sverige, Belgien, Ghana, Nigeria, USA, Pakistan, Indien, Ecuador och Förenade Arabemiraten.

Webbplats
www.seamless.se
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från Seamless Distribution Systems via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn SDS ISIN-kod SE0009994445

IR-Kontakt

Martin Schedin Chief Financial Officer [email protected] 070 438 14 42