REG

SDS tecknar ett återförsäljaravtal om mikrokredittjänster med Nigerias ledande mobiloperatör

SDS har tecknat ett återförsäljaravtal avseende mikrokrediter med Nigerias ledande mobiloperatör. Avtalet innebär bland annat att SDS tar en kreditavgift som delas med operatören. Tjänsten är den första av sitt slag i Nigeria, som är Afrikas största marknad, och förväntas bidra positivt till SDS:s återkommande intäkter från tredje kvartalet i år.

SDS har som första aktör tecknat ett avtal avseende mikrokredittjänster på mobiltelefonimarknaden i Nigeria. Avtalet har ingåtts med landets ledande operatör och baseras på SDS:s plattform ERS 360 och möjliggör för återförsäljare att alltid kunna sälja påfyllning av taltid.

"Den här innovativa tjänsten är redan i drift på fyra mindre marknader sedan flera år. Att lägga till Afrikas största marknad visar att vi tekniskt ligger i framkant och är samtidigt ett strategiskt viktigt steg för att ytterligare öka våra återkommande intäkter. Jag är mycket glad över att våra ansträngningar att gå mot ett ökat tjänsteinnehåll har lett till denna framgång," säger Tommy Eriksson, VD för SDS AB.

Tjänsten kreditbedömer återförsäljare baserat på deras riskprofil och försäljningsmönster och erbjuder anpassade mikrokrediter för varje deltagare, där kreditintervall kan variera baserat på avancerad profilering och riskreducerande algoritmer. Denna tjänst gör det möjligt för deltagarna att få provision från fortsatt försäljning trots att deras lager tagit slut.

SDS:s krediter består i att bolaget lånar ut taltid, som förvärvats till rabatterat pris av operatören, till återförsäljare som sålt slut och inte kan fylla på med ny. Detta görs mot en avgift som SDS delar med mobiloperatören. SDS bär alla kreditrisker och tillhörande kostnader för tjänsten. Operatören kan förbättra och förstärka sitt erbjudande gentemot sina distributörer och återförsäljare utan ytterligare risker eller kostnader.

Affären inkluderar startavgift till operatören, en återförsäljarrabatt på taltid och en kreditavgiftsdelning med mobiloperatören och förväntas bidra till SDS: s återkommande intäkter från tredje kvartalet i år.

For mer information kontakta:
Martin Schedin
Chief Financial Officer
+46 70 438 14 42
[email protected]

Om SDS
SDS, Seamless Distribution Systems AB, ar ett svenskt mjukvaruforetag som tillhandahaller losningar och tjanster for digital forsaljning och distribution till privatpersoner genom mobiloperatorer i tillvaxtlander. Foretaget erbjuder sina foretagskunder en komplett losning for digital distribution och hantering av elektroniska transaktioner. SDS forvarvade eServGlobal i juli 2019. SDS-koncernen nu har kunder i alla delar av varlden i mer an 50 lander och nar over 500 miljoner mobilanvandare genom mer an 2 000 000 aktiva forsaljningsstallen. SDS har cirka 220 anstallda i Sverige, Frankrike, Rumanien, Belgien, Ghana, Nigeria, USA, Pakistan, Indien, Indonesien, Sydafrika, Ecuador och Forenade Arabemiraten. Med over 20 ars erfarenhet fokuserar SDS pa hog kundtillfredsstallelse och effektiv drift. SDS hanterar over 15 miljarder transaktioner arligen, varda mer an 14 miljarder dollar och gor det mojligt for den vaxande befolkningen i tillvaxtlander att bli en del av den mobila revolutionen.

SDS-aktier ar noterade pa Nasdaq First North Premier.
Foretagets certifierade radgivare ar FNCA Sweden AB, telefonnummer 08-528 00 399, epost: [email protected]


Om Seamless Distribution Systems

SDS är ett svenskt mjukvarubolag med lösningar för elektronisk distribution av tjänster till privatkonsumenter via mobiloperatörer i tillväxtländer. Bolaget erbjuder sina företagskunder en helhetslösning för digitala konto och transaktioner. Bolaget har kunder i alla världsdelar som når över 300 miljoner mobilanvändare via fler än 700 000 aktiva återförsäljare. SDS har cirka 130 medarbetare i Sverige, Belgien, Ghana, Nigeria, USA, Pakistan, Indien, Ecuador och Förenade Arabemiraten.

Webbplats
www.seamless.se
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från Seamless Distribution Systems via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn SDS ISIN-kod SE0009994445

IR-Kontakt

Martin Schedin Chief Financial Officer [email protected] 070 438 14 42