SDS förstärker koncernledningen med mångåriga medarbetare

SDS stärker sin ledningsgrupp genom att utöka koncernledningen med posterna kommersiell chef, produktchef och chef för affärslösningar.

SDS (Seamless Distribution Systems AB), har sedan ursprunget 2001 och grundandet som enskilt dotterbolag i Seamlesskoncernen 2014 haft en ledningsgrupp bestående av flera funktioner och som representerat många affärsområden. Ledningsgruppen som offentliggjordes i samband med bolagets notering den 21:a juli utökas nu med Bogdan Sacuiu som kommersiell chef, Furqan Hameed som produktchef och Sandipan Mukherjee som chef för affärslösningar. Dessa medarbetare har mångårig bakgrund i bolaget och har bidragit sedan länge till SDS verksamhet inom försäljning, marknadsföring och affärsutveckling:

Bogdan Sacuiu, kommersiell chef, född 1967, har de senaste två decennierna en bakgrund från ledande roller inom framgångsrika teknologibolag, bland annat som säljchef på Telepo, en svensk start-up med Software-as-a-Service-erbjudanden för Voice-over-IP. Bogdan var också kommersiell chef för kanadensiska Mint Corporation, en finansiell leverantör av betalningslösningar och förbetalda produkter. Han började arbeta för Seamless-koncernen 2012 och har varit ansvarig för global expansion, nya kundengagemang och kundkonton för Seamless erbjudanden inom digital distribution, transaktioner och betalningar. Hans erfarenhet sträcker sig över internationell affärsutveckling, försäljning, marknadsföring, projektledning, teamutveckling på flera vertikala marknader och tekniker, med aktiv involvering inom mobilkommunikation. Bogdan har en civilingenjörsutbildning inom elektronik från Polytechnic Institute i Bukarest, Rumänien.

Sandipan Mukherjee, Senior Vice President, chef för affärslösningar, född 1976, har en bakgrund inom mjukvaruutveckling och tjänsteleveranser i olika roller hos bland annat IBM och Roamware. Sandipan var tidigare chef för produktverksamheten på Qliro AB. I Seamless-koncernen har Sandipan funnits sedan 2009, bland annat som global support- och verksamhetschef och senast som vice VD med verksamhetsansvar. Han innehar en kandidatexamen inom ekonomi från University of Kolkata, Indien.

Furqan Hameed, produktchef, född 1986, har sin bakgrund från fintech-sektorn och arbetade inom i2c inc., en ledande amerikansk leverantör inom finansiell teknik i betalningsbranschen. Han började arbeta för Seamless-koncernen 2012 och har innehaft ett flertal positioner inom produktutveckling och operativ kundhantering. Furqan innehar en ingenjörsexamen på kandidatnivå inom telekom från FAST-NU (National University of Computer and Emerging Sciences) i Lahore, Pakistan.

SDS koncernledning består sedan tidigare av övriga följande personer:

  • Albin Rännar, vd
  • Tommy Eriksson, operativ chef
  • Lars Kevsjö, finanschef

2017-10-17

För mer information vänligen kontakta: Albin Rännar, 070 444 52 52.

Informationen lämnades för offentliggörande den 17 oktober 2017 kl. 08.50 CET.

Om SDS

SDS är ett svenskt mjukvarubolag med lösningar för elektronisk distribution av tjänster till privatkonsumenter via mobiloperatörer i tillväxtländer. Bolaget erbjuder sina företagskunder en helhetslösning för digitala transaktioner. Bolaget har kunder på 28 marknader som når över 200 miljoner mobilkonsumenter via fler än 675 000 återförsäljare. SDS har cirka 140 medarbetare i Sverige, Belgien, Ghana, Guinea, USA, Pakistan, Indien, Ecuador och Förenade Arabemiraten.

Med över 16 års erfarenhet fokuserar SDS på hög kundnöjdhet och effektiv mjukvaruutveckling. SDS hanterar årligen över 5,3 miljarder transaktioner i sitt system och möjliggör för den växande befolkningen i tillväxtländer att bli en del av den mobila revolutionen.

SDS aktie är noterad på NASDAQ First North Premier.

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, telefonnummer 08-5030 1550.


Om Seamless Distribution Systems

SDS är ett svenskt mjukvarubolag med lösningar för elektronisk distribution av tjänster till privatkonsumenter via mobiloperatörer i tillväxtländer. Bolaget erbjuder sina företagskunder en helhetslösning för digitala konto och transaktioner. Bolaget har kunder i alla världsdelar som når över 300 miljoner mobilanvändare via fler än 700 000 aktiva återförsäljare. SDS har cirka 130 medarbetare i Sverige, Belgien, Ghana, Nigeria, USA, Pakistan, Indien, Ecuador och Förenade Arabemiraten.

Webbplats
www.seamless.se
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från Seamless Distribution Systems via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn SDS ISIN-kod SE0009994445

IR-Kontakt

Martin Schedin Chief Financial Officer [email protected] 070 438 14 42