REGMAR

SDS förlänger förvärvslån samt tar in ytterligare upp till 10 MSEK i rörelsekapital

SDS förlänger förvärvslånet på 19 MSEK som upptogs den 22 juli 2019 i och med förvärvet av eServGlobal med 6 månader. Återbetalning kommer nu att ske den 22 juli 2020. Lånet löper vidare med 15% årsränta och lån samt kapitaliserad ränta kan återbetalas helt eller delvis i förtid.

I samband med detta tar SDS in ytterligare upp till 10 MSEK i rörelsekapital från privata investerare där bl.a. styrelsens ordförande Gunnar Jardelöv och SDS verkställande direktör Tommy Eriksson ingår. Anledningen till utökat rörelsekapital är att bolaget behöver stärka likviditeten för att öka tempot i omstruktureringen av förvärvet av eServeGlobal, jämfört med planerna vid övertagandet. Detta lån löper på maximalt 6 månader och avsikten är att återbetala lånet helt eller delvis i förtid. Lånet har en årsränta på 15% som kapitaliseras och betalas ut i samband med återbetalningen.

Både förvärvslånet samt rörelsekapitalet förväntas kunna återbetalas av bolagets egna genererade medel.

"Det är glädjande att se att vi har en stark krets av ägare som delar min övertygelse att bolaget, i och med förvärvet, fått skalfördelar som visar på en spännande och lönsam framtid. I och med att vi efter vår genomlysning av förvärvet sett att omstruktureringen kan påskyndas så var det fördelaktigt att förlänga förvärvslånet för att utöka rörelsekapitalet. Än mer glädjande är det att bolagets egna bedömningar just nu visar att vi kommer att kunna återbetala 29 MSEK samt kapitaliserad ränta med egna medel." säger SDS VD Tommy Eriksson.

För mer information kontakta:

Martin Schedin
Chief Financial Officer
+46 70 438 14 42

[email protected]

Denna information är sådan information som Seamless Distribution AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande genom ovanstående kontaktpersons försorg den 23 december 2019 kl. 13:00 CEST.

Om SDS

SDS, Seamless Distribution Systems AB, är ett svenskt mjukvaruföretag som tillhandahåller lösningar och tjänster för digital försäljning och distribution till privatpersoner genom mobiloperatörer i tillväxtländer. Företaget erbjuder sina företagskunder en komplett lösning för digital distribution och hantering av elektroniska transaktioner. SDS förvärvade eServGlobal i juli 2019. SDS-koncernen nu har kunder i alla delar av världen i mer än 50 länder och når över 500 miljoner mobilanvändare genom mer än 2 000 000 aktiva försäljningsställen. SDS har cirka 230 anställda i Sverige, Frankrike, Rumänien, Belgien, Ghana, Nigeria, USA, Pakistan, Indien, Indonesien, Sydafrika, Ecuador och Förenade Arabemiraten. Med över 20 års erfarenhet fokuserar SDS på hög kundtillfredsställelse och effektiv drift. SDS hanterar över 15 miljarder transaktioner årligen, värda mer än 12 miljarder dollar och gör det möjligt för den växande befolkningen i tillväxtländer att bli en del av den mobila revolutionen.

SDS-aktier är noterade på Nasdaq First North Premier.

Företagets certifierade rådgivare är FNCA Sweden AB, telefonnummer 08-528 00 399, epost: [email protected]


Om Seamless Distribution Systems

SDS är ett svenskt mjukvarubolag med lösningar för elektronisk distribution av tjänster till privatkonsumenter via mobiloperatörer i tillväxtländer. Bolaget erbjuder sina företagskunder en helhetslösning för digitala konto och transaktioner. Bolaget har kunder i alla världsdelar som når över 300 miljoner mobilanvändare via fler än 700 000 aktiva återförsäljare. SDS har cirka 130 medarbetare i Sverige, Belgien, Ghana, Nigeria, USA, Pakistan, Indien, Ecuador och Förenade Arabemiraten.

Webbplats
www.seamless.se
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från Seamless Distribution Systems via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn SDS ISIN-kod SE0009994445

IR-Kontakt

Martin Schedin Chief Financial Officer [email protected] 070 438 14 42