REGMAR

SDS erhåller stor genombrottsorder i Sydafrika värd 20 miljoner SEK

SDS har fått en order från en av Sydafrikas största mobiloperatörer, som också är Afrikas största operatörsgrupp med verksamhet och affärer i flera länder. Ordern är den första SDS tagit i landet och har ett initialt värde på 20 MSEK. Sydafrika är regionens mest avancerade marknad och affären förstärker därmed ytterligare SDS position på den afrikanska kontinenten.

Ordern, som är en av SDS största någonsin, omfattar ett system för digital distribution och försäljning av elektroniska värdebevis. Den centrala delen av leveransen är SDS egenutvecklade transaktionsväxel ERS 360. Den hanterar digitala konton, transaktioner, och ger stöd för multikanalförsäljning. Vidare möjliggörs till exempel kommunikation med säljagenter och hantering av till exempel kommission och incitament till återförsäljare.

Med cirka 100 miljoner mobilabonnenter, är Sydafrika regionens mest utvecklade marknad men har samtidigt stora inslag av en utvecklingsmarknad. Denna komplexitet ställer specifika krav på den plattform som ska hantera digital distribution och affärsförståelse för det lokala ekosystemet. En bidragande anledning till att SDS vann ordern är bolagets ledande programvara, dess stabilitet samt SDS förmåga att leverera affärsstöd i samband med införandet och byggandet av ett välfungerande ekosystem kring kundens digitala affär.

Leverans påbörjas omedelbart och SDS planerar att fullborda projektdelen av affären innan slutet av andra kvartalet 2020. Intäkter förväntas uppstå redan under 2019 och 2020.

"Få utanför SDS har sett det förändringsarbete vi genomfört under de senaste åren för att nå dessa resultat. I och med denna beställning betjänar vår distributionslösning ytterligare drygt 30 miljoner mobilkunder, vilket gör att vår plattform idag sköter om ca 500 miljoner abonnenter. Sydafrika är den största och mest avancerade marknaden i regionen, vilket är ett bevis på vårt ledarskap inom området. Nu jobbar vi vidare med fokus på vår strategi 2020 och framåt.", säger Tommy Eriksson, VD på SDS.

Affären i Sydafrika kommer att medföra en beställning av drift- och underhållstjänster när systemet väl är installerat i kundens datacentral. Det betyder att ordern tillsammans med tidigare affärer under 2019 kommer att resultera i ökade återkommande intäkter med över 4 miljoner SEK per år från 2021 och framåt. Detta ligger i linje med den uppdaterade strategi SDS offentliggjorde i oktober tidigare i år, både vad gäller organisk tillväxt på nya marknader, samt en större andel återkommande intäkter vilket väntas framöver.

För mer information kontakta:

Martin Schedin
Chief Financial Officer
+46 70 438 14 42 [email protected]

Denna information är sådan information som Seamless Distribution Systems AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande genom ovanstående kontaktpersons försorg den 4 december 2019 kl. 14:00 CET.

Om SDS

SDS, Seamless Distribution Systems AB, är ett svenskt mjukvaruföretag som tillhandahåller lösningar och tjänster för digital försäljning och distribution till privatpersoner genom mobiloperatörer i tillväxtländer. Företaget erbjuder sina företagskunder en komplett lösning för digital distribution och hantering av elektroniska transaktioner. SDS förvärvade eServGlobal i juli 2019. SDS-koncernen nu har kunder i alla delar av världen i mer än 50 länder och når över 500 miljoner mobilanvändare genom mer än 2 000 000 aktiva försäljningsställen. SDS har cirka 230 anställda i Sverige, Frankrike, Rumänien, Belgien, Ghana, Nigeria, USA, Pakistan, Indien, Indonesien, Sydafrika, Ecuador och Förenade Arabemiraten. Med över 20 års erfarenhet fokuserar SDS på hög kundtillfredsställelse och effektiv drift. SDS hanterar över 15 miljarder transaktioner årligen, värda mer än 12 miljarder dollar och gör det möjligt för den växande befolkningen i tillväxtländer att bli en del av den mobila revolutionen.

SDS-aktier är noterade på Nasdaq First North Premier.
Företagets certifierade rådgivare är FNCA Sweden AB, telefonnummer 08-528 00 399, epost: [email protected]


Om Seamless Distribution Systems

SDS är ett svenskt mjukvarubolag med lösningar för elektronisk distribution av tjänster till privatkonsumenter via mobiloperatörer i tillväxtländer. Bolaget erbjuder sina företagskunder en helhetslösning för digitala konto och transaktioner. Bolaget har kunder i alla världsdelar som når över 300 miljoner mobilanvändare via fler än 700 000 aktiva återförsäljare. SDS har cirka 130 medarbetare i Sverige, Belgien, Ghana, Nigeria, USA, Pakistan, Indien, Ecuador och Förenade Arabemiraten.

Webbplats
www.seamless.se
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från Seamless Distribution Systems via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn SDS ISIN-kod SE0009994445

IR-Kontakt

Martin Schedin Chief Financial Officer [email protected] 070 438 14 42