REGMAR

Delårsrapport för perioden 1 januari - 30 juni 2022

April - Juni

 • Nettoomsättningen uppgick till 68,9 (69,2) MSEK, en minskning med -0,4%
  jämfört med samma period föregående år.
 • EBITDA-resultatet uppgick till 15,4 (11,0) MSEK.
 • EBITDA-marginalen uppgick till 22,3% (16,0%).
 • Resultat efter skatt uppgick till -1,8 (-4,8) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till -0,17 (-0,51) SEK.
 • Periodens kassaflöde uppgick till -11,9 (31,3) MSEK.

Januari - Juni

 • Nettoomsättningen uppgick till 131,9 (130,7) MSEK, en ökning med 1,0%
  jämfört med samma period föregående år.
 • EBITDA-resultatet uppgick till 24,7 (25,0) MSEK.
 • EBITDA-marginalen uppgick till 18,7% (19,1%).
 • Resultat efter skatt uppgick till -9,7 (-1,2) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till -0,95 (-0,13) SEK.
 • Periodens kassaflöde uppgick till -7,5 (32,2) MSEK.

Kvartalskommentarer

Ordförande har ordet
Under årets andra kvartal har både ordförande Leif Frykman och VD Mats Victorin lämnat sina poster.
Ledningsförändringar medför ibland ett visst tempotapp i verksamheten, men jag anser att SDS har
stått starkt trots den osäkerhet som sådant kan föra med sig då vi har en kompetent organisation som
arbetar väldigt nära kund med över 95% av våra resurser utanför Sverige. Arbetet med rekrytering av
en ny VD pågår för fullt, men detta är processer som kan ta tid. Därför är det extremt tryggt och
glädjande att SDS:s mångårige CFO, Martin Schedin, accepterat att tillfälligt axla VD-rollen. Martin kan
bolaget innan och utan och jag, tillsammans med hela styrelsen, jobbar tillsammans med Martin och
bolagets ledning för att accelerera vår produkt- och tillväxtstrategi med fortsatt förbättrad lönsamhet
och kassaflöde som målsättning.

Martin Roos
Styrelseordförande, Seamless Distribution Systems AB

VD har ordet
Intresset för våra tjänster och våra system har varit fortsatt stort under årets andra kvartal. Det osäkra
omvärldsläget har försenat vissa investeringsbeslut. Vi har dock inte noterat några avbrutna affärer
eller affärsaktiviteter. Vi är därför övertygade om att det enbart handlar om senareläggningar av affärer
och vi räknar med att affärsläget kommer att återgå till det normala under andra halvåret.

Omsättningen under kvartalet uppgick till 68,9 (69,2) MSEK. Vårt EBITDA blev 15,4 (11,0) MSEK.
Resultatet är under vår ambition och en direkt följd av det oroliga omvärldsläget, som lett till vissa
fördröjningar hos våra kunder.

Samtidigt vill jag betona att affärsaktiviteten varit hög och att vi tagit hem en rad affärer under
kvartalet, såväl med befintliga som nya kunder. Kvartalet avslutades starkt med en order värd 8,0
MSEK från en befintlig kund i Dubai, men vi har även gjort större affärer med kunder i Nigeria, Zambia
och Djibouti för att nämna några.

Vi fortsätter att komma in på nya marknader och vår utökade produktportfölj har fortsatt att tilldra sig
ett stort intresse. Teknikskiftet från Service Oriented Architecture (SOA) till Microservices har gjort oss
till en mer relevant partner för fler operatörer. Vi går nu in i framtiden med fler produkter än tidigare
och därmed ökade möjligheter att komma in på nya marknader och utöka vår relation med existerande
kunder. Vi är övertygade om att vårt nya erbjudande Retail Value Management (RVM), som effektivt
hanterar mobiloperatörernas hela värdekedja, kommer att generera fler affärer hos såväl befintliga som
nya kunder.

Samtidigt fortsätter arbetet med integrationen av Riaktr. Den produktportfölj som kom från förvärvet
av Riaktr är nu en naturlig och strategiskt viktig del i RVM, men fortsätter samtidigt att skapa egna
affärsmöjligheter. Ett exempel på detta är den affär som Riaktr gjorde med en ny kund i Senegal i
mitten av maj. Affären är gjord med en av Senegals ledande operatörer och omfattar Smart S&Dprodukten,
som gör att mobiloperatören kan hantera sina försäljningsdistributionskanaler effektivt med
hjälp av avancerad analys och AI via ett mycket enkelt och användarvänligt gränssnitt.

Avslutningsvis vill jag tacka alla anställda som fortsatt att leverera trots en utmanande marknad och
ledningsförändringar. Självfallet har den miljön varit utmanande oss, men tack vare ett stort kundfokus
och hårt arbete ser jag fortsatt ett mycket starkt SDS. Med marknadens bästa erbjudande ser jag
därmed med stor tillförsikt på framtiden, både på kort och lång sikt.

Jag önskar er alla en fortsatt härlig sommar!

Martin Schedin
tf VD, Seamless Distribution Systems AB

För ytterligare information, kontakta:
Martin Schedin
Chief Financial Officer
[email protected]
070-4381442

Denna information är sådan information som Seamless Distribution Systems AB (publ) är skyldig att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades för offentliggörande den 21 juli 2022 kl. 08.30 CEST.

Om SDS
SDS är ett svenskt internationellt mjukvaruföretag som är specialiserat på mobila betaltjänster för
mobiloperatörer, distributörer, återförsäljare och konsumenter. SDS säkerställer att telekomoperatörer kan
sälja samtalstid, data och tilläggstjänster där SDS produkter och tjänster hanterar upp till 90 % av
Teleoperatörens försäljning. Idag har SDS implementerat lösningar inom fintech, avancerad analys och Retail
Value Management och där dessa lösningar har lyckats omvandlas de till så kallade SaaS-lösningar.

SDS har cirka 320 anställda i Sverige, Frankrike, Belgien, Rumänien, Sydafrika, Ghana, Nigeria, Förenade
Arabemiraten, Pakistan och Indien. SDS hanterar årligen mer än 15 miljarder transaktioner värda över 14
miljarder USD. Via över 3 miljoner månatliga aktiva återförsäljare av digitala produkter betjänas, indirekt,
mer än 1100 miljoner konsumenter globalt.

SDS aktie är noterad på Nasdaq First North Premier.
Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, telefonnummer 08-528 00 399. [email protected]


Om Seamless Distribution Systems

SDS är ett svenskt mjukvarubolag med lösningar för elektronisk distribution av tjänster till privatkonsumenter via mobiloperatörer i tillväxtländer. Bolaget erbjuder sina företagskunder en helhetslösning för digitala konto och transaktioner. Bolaget har kunder i alla världsdelar som når över 300 miljoner mobilanvändare via fler än 700 000 aktiva återförsäljare. SDS har cirka 130 medarbetare i Sverige, Belgien, Ghana, Nigeria, USA, Pakistan, Indien, Ecuador och Förenade Arabemiraten.

Webbplats
www.seamless.se
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från Seamless Distribution Systems via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn SDS ISIN-kod SE0009994445

IR-Kontakt

Martin Schedin Chief Financial Officer [email protected] 070 438 14 42