REGMAR

Delårsrapport för perioden 1 januari - 31 mars 2024

Januari - Mars

  • Nettoomsättning uppgick till 55,6 (69,4) MSEK en minskning med 19,9% jämfört med samma period föregående år.
  • EBITDA-resultatet uppgick till 22,1 (13,8) MSEK, en ökning med 59,8% jämfört med samma period föregående år.
  • EBITDA-marginalen uppgick till 39,8% (19,9%).
  • Resultat efter skatt uppgick till 0,4 (-4,8) MSEK.
  • Resultat per aktie uppgick till 0,03 (-0,46) SEK.
  • Periodens kassaflöde uppgick till 5,9 (5,4) MSEK.

 

VD-kommentar:

Jag är glad att kunna rapportera att Seamless Distribution Systems AB har levererat ett klart förbättrat första kvartal 2024 som visar på tillväxt och positivt rörelseresultat i kärnverksamheten SDS, som är frukten av våra kostnadsbesparingar och omställning av vår affärsmodell mot ett tydligare fokus på återkommande intäkter samt kontrakt med mindre risk och bättre kassaflöde.

Q1 är i linje med vår uppsatta prognos för 2024, även om jag hade hoppats stänga fler nya ordrar under Q1, kontrakt som i stället försenats till Q2. Omsättningen för kärnverksamheten landade på SEK 53,4 (52,9) miljoner och en EBITDA på SEK 22,7 (14,2) miljoner. Total omsättningen landade på SEK 55,6 (69,4) miljoner och en EBITDA på SEK 22,1 (13,8) miljoner.

Jag vill särskilt lyfta fram vår fina tillväxt gällande återkommande intäkter där vi under kvartalet haft intäkter på SEK 37,4 miljoner, en ökning med 9% mot samma kvartal 2023. I takt med att vi stänger fler projekt så kommer de återkommande intäkterna att öka över tid och bidra till en fortsatt positiv resultatutveckling med sin fina bruttomarginal Dessutom har vi minskat både våra rörelsekostnader samt vår CAPEX med ca SEK 3 miljoner. Vi har fortsatta besparingsinitiativ som löper genom året och räknar med ytterligare ett par miljoner i sänkning av våra kostnads run-rate.

Vi har under kvartalet genomfört flera viktiga initiativ som kommer att positionera oss väl för fortsatt tillväxt och lönsamhet. Vi är aktiva i flera stora upphandlingar samtidigt som vi har etablerat oss i Sydamerika där vi har tillsammans med EMIDA Technologies startat upp Seamless Americas. Vi har släppt fokus på distributionsverksamheten för att kunna hålla fullt tryck på kärnaffären.

Vi arbetar konstant med att förbättra vår likviditet och korta ner inbetalningstiderna från våra kunder. Vi har under 2023 och första kvartalet 2024 drabbats hårt av att kunderna i speciellt Afrika, där 80% av våra intäkter kommer ifrån, har haft svårt med tillgång till USD och EUR. Detta har även påverkat kundernas investeringsvilja vilket märks på en något svagare orderingång än förväntat men ingen order är förlorad utan har bara skjutits framåt i tiden. Alla våra produkter generar intäktsökningar till våra kunder men då kunderna har levt under en längre period med sparkrav på grund av omvärldsläget så har det varit svårt att få fram det budskapet. Detta gäller inte kunden i Oman som under årets första fyra månader köpt produkter och tjänster av oss till ett sammanlagt värde av SEK 18 miljoner.

Vi jobbar kontinuerligt med att förbättra vårt kassaflöde, genom kostnadsbesparingar och förbättringar av vår affärsmodell i nya kontraktsförhandlingar. Omfinansieringen av obligationen i maj 2025 är också ett viktigt fokusområde för oss och en del i att stärka vår finansiella ställning där vi påbörjat förberedelserna för att maximera möjligheterna för en gynnsam refinansiering.

Jag är stolt och nöjd över vårt arbete under första kvartalet 2024 och ser fram emot att leverera fortsatta operativa förbättringar som skapar värde för våra kunder och aktieägare. Vi hoppas inom kort ta bolaget till ett positivt kassaflöde.

Tack för ert stöd och förtroende i Seamless Distribution Systems AB.

Eddy Cojulun

VD, Seamless Distribution Systems AB

 

För mer information kontakta:

Martin Schedin

Chief Financial Officer

+46 70 438 14 42

[email protected]

Denna information är sådan information som Seamless Distribution Systems AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 3 maj 2024 kl. 08.00 CEST.

Om SDS

SDS är ett svenskt internationellt mjukvaruföretag som är specialiserat på mobila betaltjänster för mobiloperatörer, distributörer, återförsäljare och konsumenter. SDS säkerställer att telekomoperatörer kan sälja samtalstid, data och tilläggstjänster där SDS produkter och tjänster hanterar upp till 90 % av Teleoperatörens försäljning. Idag har SDS implementerat lösningar inom fintech, avancerad analys och Retail Value Management och där dessa produkter har lyckats omvandlas de till så kallade SaaS-lösningar.

SDS har cirka 267 anställda i Sverige, Frankrike, Belgien, Rumänien, Sydafrika, Ghana, Nigeria, Förenade Arabemiraten, Pakistan och Indien. SDS hanterar årligen mer än 15 miljarder transaktioner värda över 14 miljarder USD. Via över 3 miljoner månatliga aktiva återförsäljare av digitala produkter betjänas, indirekt, mer än 1100 miljoner konsumenter globalt.

SDS aktie är noterad på Nordic SME på Nordic Growth Market.


Om Seamless Distribution Systems

SDS är ett svenskt mjukvarubolag med lösningar för elektronisk distribution av tjänster till privatkonsumenter via mobiloperatörer i tillväxtländer. Bolaget erbjuder sina företagskunder en helhetslösning för digitala konto och transaktioner. Bolaget har kunder i alla världsdelar som når över 300 miljoner mobilanvändare via fler än 700 000 aktiva återförsäljare. SDS har cirka 130 medarbetare i Sverige, Belgien, Ghana, Nigeria, USA, Pakistan, Indien, Ecuador och Förenade Arabemiraten.

Webbplats
www.seamless.se
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från Seamless Distribution Systems via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn SDS ISIN-kod SE0009994445

IR-Kontakt

Martin Schedin Chief Financial Officer [email protected] 070 438 14 42