REGMAR

SDS AB meddelar att man har ingått ett Standstill-avtal med stora obligationsinnehavare.

På grund av stora förfallna kundfordringar och något långsammare försäljning av nya produkter än förväntat under Q1 har Seamless Distribution Systems nått en överenskommelse med stora obligationsinnehavare som representerar 68,1% av det utestående obligationskapitalet för att skjuta upp räntebetalningen som förfaller den 6 maj till den 5 juli. Detta för att kunna fokusera tillgänglig likviditet på kritiska affärsaktiviteter. Med denna överenskommelse är SDS i tekniskt default för sin betalningsförpliktelse enligt villkoren för sin utfärdade obligation. Obligationsagenten, Nordic Trustee & Agency AB (publ), har informerats om att detta sker och kommer att skicka ett särskilt meddelande till obligationsinnehavarna. Som en del av uppgörelsen har obligationsinnehavarna även åtagit sig att instruera agenten att avstå från att påskynda återbetalningen av obligationen, för att ge företaget tid att fortsätta sin omvandling med utgångspunkt från den goda framsteg som gjorts under Q1 där lönsamheten förbättrades sekventiellt.

Planerade åtgärder:

Seamless kommer att fortsätta omvandlingen av sin kostnadsstruktur och affärsmodell mot mer återkommande intäkter, högre marginaler och bättre kassaflöden. Det finns flera förbättringar planerade för andra halvåret. Seamless kommer också att engagera sig med alla sina stora intressenter, inklusive stora obligationsinnehavare, för att utforska sätt att förbättra sin operativa prestanda och kapitalstruktur ytterligare, liksom andra värdeskapande strategiska alternativ som tex. det nyligen kommunicerade "joint venture" och skapandet av Seamless Americas med EMIDA.

För mer information kontakta:

Martin Schedin
Chief Financial Officer
+46 70 438 14 42

[email protected]

Denna information är sådan information som Seamless Distribution Systems AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande genom ovanstående kontaktpersons försorg den 6 maj 2024 kl. 10:30 CEST

Om SDS

SDS är ett svenskt internationellt mjukvaruföretag som är specialiserat på mobila betaltjänster för mobiloperatörer, distributörer, återförsäljare och konsumenter. SDS säkerställer att telekomoperatörer kan sälja samtalstid, data och tilläggstjänster där SDS produkter och tjänster hanterar upp till 90 % av Teleoperatörens försäljning. Idag har SDS implementerat lösningar inom fintech, avancerad analys och Retail Value Management och där dessa produkter har lyckats omvandlas de till så kallade SaaS-lösningar.

SDS har cirka 267 anställda i Sverige, Frankrike, Belgien, Rumänien, Sydafrika, Ghana, Nigeria, Förenade Arabemiraten, Pakistan och Indien. SDS hanterar årligen mer än 15 miljarder transaktioner värda över 14 miljarder USD. Via över 3 miljoner månatliga aktiva återförsäljare av digitala produkter betjänas, indirekt, mer än 1100 miljoner konsumenter globalt.

SDS aktie är noterad på Nordic SME på Nordic Growth Market.

 


Om Seamless Distribution Systems

SDS är ett svenskt mjukvarubolag med lösningar för elektronisk distribution av tjänster till privatkonsumenter via mobiloperatörer i tillväxtländer. Bolaget erbjuder sina företagskunder en helhetslösning för digitala konto och transaktioner. Bolaget har kunder i alla världsdelar som når över 300 miljoner mobilanvändare via fler än 700 000 aktiva återförsäljare. SDS har cirka 130 medarbetare i Sverige, Belgien, Ghana, Nigeria, USA, Pakistan, Indien, Ecuador och Förenade Arabemiraten.

Webbplats
www.seamless.se
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från Seamless Distribution Systems via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn SDS ISIN-kod SE0009994445

IR-Kontakt

Martin Schedin Chief Financial Officer [email protected] 070 438 14 42