REGMAR

ORDFÖRANDE LEIF FRYKMAN LÄMNAR SEAMLESS DISTRIBUTIONS SYSTEMS STYRELSE

SDS styrelseordförande Leif Frykman har meddelat styrelsen och valberedningen att han på eget initiativ avgår ur SDS styrelse med omedelbar verkan. Anledningen bakom beslutet är att prioritera andra engagemang som tidsmässigt kräver större insatser framöver. Styrelsen har utsett styrelseledamoten Martin Roos till styrelseordförande fram tills tiden för bolagstämman 2023.

"Jag vill rikta ett varmt tack till Leif Frykman för värdefulla insatser i styrelsen under snart ett och ett halvt år. Jag ser fram emot att tillsammans med övriga styrelsen fullfölja det strategiska arbete som pågår med att öka och fördjupa bolagets kundengagemang samt ta nya produkter till marknaden", säger Martin Roos

Tomas Klevbo, ledamot i valberedningen, har uttryckt fullt förtroende och stöd till den kvarvarande styrelsen och dess beslut av ny styrelseordförande.

"Med Martin Roos som arbetande ordförande kan vi dra nytta av hans långa erfarenhet både som leverantör till och VD för olika telekomoperatörer för att accelerera bolagets utveckling", säger Tomas Klevbo.

 

För mer information kontakta:

Martin Schedin

Chief Financial Officer

+46 70 438 14 42

[email protected]

Denna information är sådan information som Seamless Distribution Systems AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande genom ovanstående kontaktpersons försorg den 1 juni 2022 kl.16:50 CEST.

OM SDS
SDS är ett svenskt internationellt mjukvaruföretag som är specialiserat på mobila betaltjänster för mobiloperatörer, distributörer, återförsäljare och konsumenter. SDS säkerställer att telekomoperatörer kan sälja samtalstid, data och tilläggstjänster där SDS produkter och tjänster hanterar upp till 90 % av Teleoperatörens försäljning.

Idag har SDS implementerat lösningar inom fintech, avancerad analys och Retail Value Management och där dessa lösningar har lyckats omvandlas de till så kallade SaaS-lösningar.

SDS har cirka 320 anställda i Sverige, Frankrike, Belgien, Rumänien, Sydafrika, Ghana, Nigeria, Förenade Arabemiraten, Pakistan och Indien. SDS hanterar årligen mer än 15 miljarder transaktioner värda över 14 miljarder USD. Via över 3 miljoner månatliga aktiva återförsäljare av digitala produkter betjänas, indirekt, mer än 1100 miljoner konsumenter globalt.

SDS aktie är noterad på Nasdaq First North Premier.

Företagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, telefon 08-528 00 399. [email protected]


Om Seamless Distribution Systems

SDS är ett svenskt mjukvarubolag med lösningar för elektronisk distribution av tjänster till privatkonsumenter via mobiloperatörer i tillväxtländer. Bolaget erbjuder sina företagskunder en helhetslösning för digitala konto och transaktioner. Bolaget har kunder i alla världsdelar som når över 300 miljoner mobilanvändare via fler än 700 000 aktiva återförsäljare. SDS har cirka 130 medarbetare i Sverige, Belgien, Ghana, Nigeria, USA, Pakistan, Indien, Ecuador och Förenade Arabemiraten.

Webbplats
www.seamless.se
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från Seamless Distribution Systems via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn SDS ISIN-kod SE0009994445

IR-Kontakt

Martin Schedin Chief Financial Officer [email protected] 070 438 14 42