Delårsrapport för perioden 1 januari - 31 mars 2019

januari - mars

  • Nettoomsättningen uppgick till 51,1 (12,2) MSEK, en ökning med 318,8 % jämfört med samma period föregående år.
  • EBITDA-resultatet uppgick till 6,2 (-3,0) MSEK.
  • EBITDA-marginalen uppgick till 12,1% (-24,8 %).
  • Resultat efter skatt uppgick till 2,5 (-6,3) MSEK.
  • Resultat per aktie uppgick till 0,32 (-0,91) SEK.
  • Totalt kassaflöde uppgick till 0,5 (-1,4) MSEK.

VD-kommentar
"Seamlesskoncernen visar styrka och presenterar ännu ett bra kvartal. Våra intäkter uppgick till totalt 51,1miljoner kronor, vilket är en ökning från 12,2 miljoner kronor under samma kvartal föregående år. Vi har ett positivt nettoresultat på 2,5 miljoner kronor i kvartalet vilken ska jämföras med -6,3 miljoner kronor samma kvartal förra året. SDS del i koncernens verksamhet visar stabilitet främst genom intäkter från de stora projekten i Nigeria och södra Afrika. Efter att våra kunder mobiloperatörerna under årets sista kvartal har handlat slut på årets budget så visar sig ofta en viss säsongsvariation med ett svagare första kvartal i orderboken vilket även är fallet detta år.

Detta är det första kvartalet där den nordiska distributionsverksamheten, SDD, påverkar hela kvartalet med 23,4 miljoner i omsättning. Lönsamheten utvecklar sig något långsammare än vi förväntat men vi ser en stadig ström av nya butiker som ansluter sig till SDD's distributionsnätverk vilket stadigt förbättrar lönsamheten i och med att vi håller de fasta kostnaderna oförändrade. 

SDS SPELAR ROLL FÖR HÖGSTA LIGAN
Vi träffade Rob Shuter, koncernchef för MTN gruppen och delar av MTN:s ledningsteam ett par timmar i vårt konferensrum på den stora mobilmässan Mobile World Congress i Barcelona. Vi fick möjlighet att presentera våra insikter i digitaliseringen av MTN:s distributionsnätverk och ha en dialog kring framtida scenarier för området. MTN gruppen är världens sjunde och Afrikas största operatör med mobilnätverk i 22 länder, 235 miljoner mobilanvändare och en årsomsättning på 88 miljarder kronor.

SEAMLESS SKAPAR ARBETE OCH FÖRETAGANDE
Tillsammans med regionens mobiloperatörer skapar SDS i Afrika och Mellanöstern möjlighet till dagliga intäkter för över en miljon människor. Detta sker genom SDS lösningar vilka etablerar en plattform för mobil handel i dessa gigantiska men outvecklade marknader. Ett innovativt exempel är att vi ger möjlighet för alla mobilanvändare att omedelbart bli återförsäljare, så kallade mikroföretagare. Tänk dig som ett exempel en driftig person i varje by som direkt med sin telefon anmäler sig som försäljare och förser sina bymedlemmar med digitala tjänster utan komplicerade anmälningsprocedurer. Vi kallar funktionen "Be your own boss".

FLER OCH FLER INTÄKTSTRÖMMAR
Arbetet med att förändra vår affärsmodell mot en ökad andel återkommande intäkter fortsätter men beroendet av större kontrakt kvarstår för att skapa en jämn intäktsström genom alla kvartal. Vår ambition är att nå en väsentligt större andel återkommande intäkter men tills detta helt balanserar kostnadsmassan så krävs flera större kontrakt per år och vi kan därför förvänta fortsatta svängningar mellan kvartalen. Med vårt förvärv av SDD-distribution i nordiska såväl som internationella marknaden får vi en stadig återkommande intäktsström, om än med låg marginal. Köp från befintliga kunder bland mobiloperatörerna i Afrika och Mellanöstern ur vårt numera omfattande produktutbud av tilläggsfunktioner, är dessutom i praktiken en återkommande intäktsström. Vi ser denna typ av beställningar i området, om hundratusen till några miljoner kronor, som ett relativt stabilt och löpande tillskott även om de går under radarn på vår informationspolicy som stipulerar pressmeddelanden för order över fem miljoner kronor. 

Tommy Eriksson                                       
VD, Seamless Distribution Systems AB"

2019-04-17

För ytterligare information, kontakta:

Martin Schedin, CFO
[email protected]
070-4381442 

Denna information är sådan information som Seamless Distribution Systems AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades för offentliggörande den 17 april 2019 kl. 08.30 CET.

Om Seamless Distribution Systems AB (SDS)
SDS är ett svenskt mjukvarubolag med lösningar för elektronisk distribution av tjänster till privatkonsumenter via mobiloperatörer i tillväxtländer. Bolaget erbjuder sina företagskunder en helhetslösning för digitala konton och transaktioner. Bolaget har kunder i alla världsdelar och når över 300 miljoner mobilanvändare via fler än 1,000 000 aktiva point-of-sales. SDS har cirka 146 medarbetare i Sverige, Belgien, Ghana, Nigeria, USA, Pakistan, Indien, Sydafrika, Ecuador och Förenade Arabemiraten.
Med över 18 års erfarenhet fokuserar SDS på hög kundnöjdhet och effektiv utveckling. SDS hanterar årligen över 5,3 miljarder transaktioner och möjliggör för den växande befolkningen i tillväxtländer att bli en del av den mobila och digitala revolutionen.

SDS aktie är noterad på NASDAQ First North Premier.

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, telefonnummer 08-5030 1550. [email protected]


Om Seamless Distribution Systems

SDS är ett svenskt mjukvarubolag med lösningar för elektronisk distribution av tjänster till privatkonsumenter via mobiloperatörer i tillväxtländer. Bolaget erbjuder sina företagskunder en helhetslösning för digitala konto och transaktioner. Bolaget har kunder i alla världsdelar som når över 300 miljoner mobilanvändare via fler än 700 000 aktiva återförsäljare. SDS har cirka 130 medarbetare i Sverige, Belgien, Ghana, Nigeria, USA, Pakistan, Indien, Ecuador och Förenade Arabemiraten.

Webbplats
www.seamless.se
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från Seamless Distribution Systems via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn SDS ISIN-kod SE0009994445

IR-Kontakt

Martin Schedin Chief Financial Officer [email protected] 070 438 14 42