REG

Bokslutskommuniké för perioden 1 januari - 31 december 2022

Oktober - December

 • Nettoomsättningen uppgick till 37,4 (78,8) MSEK, en minskning med -52,5% jämfört med samma period föregående år.
 • EBITDA-resultatet uppgick till -34,1 (19,6) MSEK, en minskning med -274,0% jämfört med samma period föregående år.
 • EBITDA-marginalen uppgick till -91,2% (24,9%).
 • Resultat efter skatt uppgick till -65,9 (5,4) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till -6,30 (0,54) SEK.
 • Periodens kassaflöde uppgick till -2,8 (-16,0) MSEK.

Januari - December

 • Nettoomsättningen uppgick till 245,4 (288,2) MSEK, en minskning med -14,8% jämfört med samma period föregående år.
 • EBITDA-resultatet uppgick till 9,8 (64,3) MSEK, en minskning med -84,8% jämfört med samma period föregående år.
 • EBITDA-marginalen uppgick till 4,0% (22,3%).
 • Resultat efter skatt uppgick till -75,4 (6,0) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till -7,30 (0,62) SEK.
 • Periodens kassaflöde uppgick till -10,6 (4,8) MSEK.

Diskussioner med större intressenter
Så som aviserat genom pressmeddelande den 8 februari 2023, innebär försämrad EBITDA för det fjärde kvartalet 2022 att Seamless Distribution AB (publ) ("SDS") bryter mot dess kovenant i villkoren för dess utgivna obligationer. Kovenantbrottet (s.k. Event of Default) är utestående per idag den 28 februari. Obligationsagenten, Nordic Trustee & Agency AB (publ), har informerats om kovenantbrottet och kommer att skicka ut ett särskilt meddelande därom till obligationsinnehavarna.

Som tidigare aviserat för SDS och dess rådgivare dialog med större obligationsinnehavare och aktieägare i syfte att hantera kovenantbrottet på ett lämpligt sätt samt stärka bolagets likviditet. Avsikten är att i närtid träffa en överenskommelse som ska ligga till grund för ett kommande röstningsförfarande kring ändringar i obligationsvillkoren. SDS kommer omedelbart att meddela utfall av nämnda diskussioner när ett sådant finns på plats.

För ytterligare information, kontakta:
Martin Schedin
Chief Financial Officer
[email protected]
070-4381442

Om SDS
SDS är ett svenskt internationellt mjukvaruföretag som är specialiserat på mobila betaltjänster för mobiloperatörer, distributörer, återförsäljare och konsumenter. SDS säkerställer att telekomoperatörer kan sälja samtalstid, data och tilläggstjänster där SDS produkter och tjänster hanterar upp till 90 % av Teleoperatörens försäljning. Idag har SDS implementerat lösningar inom fintech, avancerad analys och Retail Value Management och där dessa lösningar har lyckats omvandlas de till så kallade SaaS-lösningar.

SDS har cirka 320 anställda i Sverige, Frankrike, Belgien, Rumänien, Sydafrika, Ghana, Nigeria, Förenade Arabemiraten, Pakistan och Indien.

SDS hanterar årligen mer än 15 miljarder transaktioner värda över 14 miljarder USD. Via över 3 miljoner månatliga aktiva återförsäljare av digitala produkter betjänas, indirekt, mer än 1100 miljoner konsumenter globalt.

SDS aktie är noterad på Nasdaq First North Premier.
Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, telefonnummer 08-528 00 399. [email protected]


Om Seamless Distribution Systems

SDS är ett svenskt mjukvarubolag med lösningar för elektronisk distribution av tjänster till privatkonsumenter via mobiloperatörer i tillväxtländer. Bolaget erbjuder sina företagskunder en helhetslösning för digitala konto och transaktioner. Bolaget har kunder i alla världsdelar som når över 300 miljoner mobilanvändare via fler än 700 000 aktiva återförsäljare. SDS har cirka 130 medarbetare i Sverige, Belgien, Ghana, Nigeria, USA, Pakistan, Indien, Ecuador och Förenade Arabemiraten.

Webbplats
www.seamless.se
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från Seamless Distribution Systems via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn SDS ISIN-kod SE0009994445

IR-Kontakt

Martin Schedin Chief Financial Officer [email protected] 070 438 14 42