Tillträdet av Fastighets AB Kompaniet 3 i Tranås är framflyttat för att minska upplåningskostnaden i affären

Real Holding i Sverige AB (publ) har den 31 oktober kommit överens med säljaren, Erik Hemberg Fastigheter AB, om att skjuta på tillträdet av fastighetsbolaget Fastighets AB Kompaniet 3, till den 1:a februari 2018 då bolagets möjligheter för billigare upplåning ökar avsevärt efter det att de två aviserade emissionerna är genomförda.

Fastigheten i korthet
Fastigheten omfattar knappt 35 000 kvadratmeter industri-, lager- och kontorsytor och har under de senaste åren genomgått stora renoveringsarbeten och håller därmed en hög standard. Fastigheten är fullt uthyrd och den genomsnittliga intäktsviktade avtalslängden för hyreskontrakten uppgår till ca 13 år. Största hyresgäst i fastigheten är EFG, European Furniture Group och övriga ytor förhyrs av Tranås kommun som bedriver utbildningsverksamhet i fastigheten, samt Weekday Brands AB som ingår i Hennes & Mauritz koncernen. Hyresintäkterna för fastigheten uppgår till drygt 20 miljoner.

Affären i korthet
Affären görs i bolagsform och det överenskomna underliggande värdet är 176 MSEK.

"Våra möjligheter att säkra en finansiering på attraktiva villkor ökar avsevärt efter genomförandet av de två emissioner som aviserats och därför har vi valt att skjuta på tillträdet av några månader. Fastighets AB Kompaniet 3 äger en mycket välskött fastighet med starka hyresgäster som ligger helt i linje med Reals nya strategi och vi ser fram emot att få tillträda i början av nästa år med en sund finansiering på plats. Vi är glada över det förtroende den nya ledningen hos Real fått hos Erik Hemberg Fastighets AB som nu även går in som en större ägare i Real genom den företrädesemission vi nu genomför" säger Anna Weiner Jiffer, tfVD Real Holding i Sverige AB.

"Vi ser med tillförsikt fram emot ett samarbete med den nya ledningen för Real Holding som vi har fullt förtroende för och vi har i samråd med dem fattat beslutet om ett något senare tillträde av vår fastighet i Tranås. Med sin renodlade strategi och en stärkt soliditet ser vi goda möjligheter till samverkan på flera plan och vi har därför även valt att delta i den kommande företrädesemissionen" säger Per Alexandersson, Vd Erik Hemberg Fastighets AB.

Stockholm den 31 oktober 2017

Denna information är sådan information som Real Holding i Sverige AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 31 oktober 2017 kl. 17:30 CET

För ytterligare information: www.realholding.se

Anna Weiner Jiffer, tf VD
Telefon: +46 70 681 61 50 E-post: [email protected]

Bengt Engström, styrelseordförande
Telefon: +46 72 500 94 44 E-post: [email protected]

Om Real Holding i Sverige AB (publ) 
Real Holdings affärsidé är att förvärva och förvalta kommersiella fastigheter och samhällsfastigheter i tillväxtorter med diversifierat näringsliv inom segmenten tillverkning, lättindustri, lager och logistik. Genom aktiv och långsiktig förvaltning med en riskjusterad belåning skapas ett stort förädlingsvärde. Största ägare i bolaget är Gremio Fastigheter AB, LMK Forward AB, Kredrik Holding AB och Bengt Linden. Eminova Fondkommission agerar som Bolagets mentor och Penser fk som Likvidgarant. Real Holdings aktier handlas på NGM Nordic MTF under kortnamnet REAL MTF B.


Om Real Fastigheter

Webbplats
www.realfastigheter.se
Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från Real Fastigheter via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn REAL ISIN-kod SE0020679025

IR-Kontakt

Fredrik Högbom IR-kontakt [email protected] +46 70 556 56 70