Real Holding offentliggör två tilläggsprospekt

Real Holding i Sverige AB (publ) ("Real Holding") offentliggör ett tilläggsprospekt i tillägg till det prospekt avseende företrädesemission av units, som godkändes och registrerades av Finansinspektionen den 17 november 2017 och offentliggjordes samma dag. Tilläggsprospektet är en del av och ska läsas tillsammans med prospektet.

Real Holding offentliggör också ett tilläggsprospekt i tillägg till den värdepappersnot avseende ett samtidigt erbjudande om inlösen av preferensaktier, som godkändes och registrerades av Finansinspektionen den 17 november 2017 och offentliggjordes samma dag. Tilläggsprospektet är en del av och ska läsas tillsammans med värdepappersnoten och prospektet.

Tilläggsprospekten har upprättats med anledning av att Real Holding den 28 november 2017 offentliggjort delårsrapport för perioden januari-september 2017, samt att Bolaget den 7 december 2017 publicerade ett pressmeddelande avseende nya rutiner kring rapportering av nyckaltal.

Tilläggsprospektet har godkänts av Finansinspektionen och kommer att finnas tillgängligt på Finansinspektionens hemsida (www.fi.se) och finns tillgängligt på Real Holdings hemsida (www.realholding.se) samt Eminovas hemsida (www.eminova.se).

Investerare som före offentliggörandet av detta tilläggsprospekt har gjort en anmälan eller på annat sätt samtyckt till teckning av units eller inlösen av preferensaktier i enlighet med prospekten, har rätt att återkalla sin anmälan eller sitt samtycke till och med den 12 december 2017 (det vill säga inom två arbetsdagar från offentliggörandet av tilläggsprospektet).

Återkallelse ska ske skriftligen till Eminova Fondkommission AB, Biblioteksgatan 3, 111 46 Stockholm, via fax nr 08-68421129, eller via epost: [email protected]. Investerare som har tecknat genom förvaltare ska kontakta sin förvaltare gällande återkallelse. Teckning som ej återkallas kommer förbli bindande och om investeraren önskar kvarstå som tecknare av nya preferensaktier behöver denne ej vidta några åtgärder.

8 december 2017

För frågor vänligen kontakta:
Anna Jiffer, vd, Real Holding i Sverige AB, 070 681 61 50, [email protected]
Lars-Olof Olsten, CFO, Real Holding i Sverige AB, 070 824 75 90, [email protected]

Denna information är sådan information som Real Holding i Sverige AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 8 december 2017 kl. 16:30 CET

Om Real Holding i Sverige AB (publ)

Real Holdings affärsidé är att förvärva och förvalta kommersiella fastigheter och samhällsfastigheter i tillväxtorter med diversifierat näringsliv inom segmenten tillverkning, lättindustri, lager och logistik. Genom aktiv och långsiktig förvaltning med en riskjusterad belåning skapas ett stort förädlingsvärde. Största ägare i bolaget är Gremio Fastigheter AB, LMK Forward AB, Kredrik Holding AB och Bengt Linden. Eminova Fondkommission agerar som Bolagets mentor och Penser fk som Likvidgarant. Real Holdings aktier handlas på NGM Nordic MTF under kortnamnet REAL MTF B.


Om Real Fastigheter

Webbplats
www.realfastigheter.se
Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från Real Fastigheter via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn REAL ISIN-kod SE0020679025

IR-Kontakt

Fredrik Högbom IR-kontakt [email protected] +46 70 556 56 70