Real Holding och APP Rockstar Equity avslutar affären kring Hägglundsfastigheten i Örnsköldsvik

Parterna har överenskommit om att APP Rockstar Equity övertar Hägglundsfastigheten i Örnsköldsvik i sin ägo från den 22 december 2017. APP som är den största långivaren till fastigheten och har under de senaste 6 månaderna innehaft panten i fastigheten tar nu helt över ägandet.

2016 förvärvade Real Hägglundsfastigheten i Örnsköldsvik. Köpet finansierades till största delen med ett brygglån som ställdes ut av APP. När lånet förföll och Real inte lyckats refinansiera fastigheten övertog APP panten i fastigheten under maj 2017. Den nya ledningen i Real Holding som tillträdde under sommaren har nu överenskommit med APP att de övertar fastigheten till fullo.

Affären medför ingen likviditetspåverkan på Real Holding, men en viss resultat påverkan. Eftersom fastigheten tidigare har bokförts som om den hade avyttrats, med en fordran på APP om 13 MSEK, kommer denna uppgörelse ge en negativ resultatpåverkan om 13 MSEK.

"I enlighet med vår nya strategi har vi avyttrat fastigheten för att kunna koncentrera oss på att bygga en portfölj av kommersiella fastigheter med kreditvärdiga hyresgäster och med en underliggande värdeutvecklingspotential som kan realiseras genom aktiv förvaltning och projektutveckling och inte minst med ett uttalat fokus i södra och mellersta Sverige. Vi har haft god löpande dialog med APP under hela hösten och kan konstatera att den lösning vi nu nått fram till är båda parter nöjda med" säger Anna Weiner Jiffer, VD Real Holding

"När nu affären är klar kan vi gå ett steg vidare och utveckla fastigheten på samma sätt som vi arbetar med våra andra innehav. Vi ser goda möjlighet att över tid skapa en fantastisk anläggning i Örnsköldsvik" säger Anders Svensson, APP's koncern VD i en kommentar.

Stockholm den 22 december 2017

Denna information är sådan information som Real Holding i Sverige AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 22 december 2017 kl. 13:00 CET

För ytterligare information: www.realholding.se

Anna Weiner Jiffer, tf VD
Telefon: +46 70 681 61 50
E-post: [email protected]

Bengt Engström, styrelseordförande
Telefon: +46 72 500 94 44
E-post: [email protected]

Om Real Holding i Sverige AB (publ)
Real Holdings affärsidé är att förvärva och förvalta kommersiella fastigheter och samhällsfastigheter i tillväxtorter med diversifierat näringsliv inom segmenten tillverkning, lättindustri, lager och logistik. Genom aktiv och långsiktig förvaltning med en riskjusterad belåning skapas ett stort förädlingsvärde. Största ägare i bolaget är Gremio Fastigheter AB, Kredrik Holding AB och Bengt Linden. Eminova Fondkommission agerar som Bolagets mentor och Penser fk som Likvidgarant. Real Holdings aktier handlas på NGM Nordic MTF under kortnamnet REAL MTF B.

Om Real Fastigheter

Webbplats
www.realfastigheter.se
Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från Real Fastigheter via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn REAL ISIN-kod SE0020679025

IR-Kontakt

Fredrik Högbom IR-kontakt [email protected] +46 70 556 56 70