Real Holding meddelar om utfallet av stabiliseringsliknande åtgärder i samband med noteringen på NGM Nordic MTF

Mangold Fondkommission AB ("Mangold") har i samband med listningen av Real Holding i Sverige AB:s (publ) ("Real Holding" eller "Bolaget") på NGM Nordic MTF anlitats att genomföra stabiliseringsliknande åtgärder i enlighet med det prospekt som Real Holding offentliggjorde i samband med listningen.

Under perioden 21 april till 19 maj har Mangold haft möjligheten att genomföra stabiliseringsliknande åtgärder till ett pris om högst 7,50 kronor per aktie, vilket motsvarar priset i det publika erbjudandet som föregick listningen. Real Holding meddelar härmed att inga stabiliseringsliknande åtgärder har genomförts och inga ytterligare stabiliseringsliknande åtgärder kommer heller att genomföras.

Stockholm den 25 maj 2016

För ytterligare information:

Daniel Andersson, VD
Telefon: +46 76 001 44 50
E-post: [email protected]

Bengt Engström, styrelseordförande
Telefon: +46 72 500 94 44 
E-post: [email protected]

Om Real Holding i Sverige AB (publ)

Real Holding är ett fastighetsbolag med tre affärsidéer.
1. Bygga hyreslägenheter som människor har råd att bo i
2. Renovera lägenheter som människor har råd att bo i efter renoveringen
3. Förvärva och förvalta kommersiella fastigheter med höga kassaflöden som skall generera resurserna som krävs för att bygga hyreslägenheter. Verksamheten bedrivs främst i Sveriges tillväxtorter. Största ägare i bolaget är Kvalitena AB (publ), Tuve Holding AB, LMK Forward AB och Bengt Linden. Mangold Fondkommission AB agerar som Bolagets mentor och Real Holdings aktier handlas på NGM Nordic MTF. B-aktien handlas under kortnamnet REAL MTF B och preferensaktien PREF1 handlas under kortnamnet REAL MTF PREF1.


Om Real Fastigheter

Webbplats
www.realfastigheter.se
Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från Real Fastigheter via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn REAL ISIN-kod SE0020679025

IR-Kontakt

Fredrik Högbom IR-kontakt [email protected] +46 70 556 56 70