Real Holding i Sverige AB (publ) har frånträtt fastigheten Pottholmen i Karlskrona till Skanska.

Fastigheten Karlskrona 4:74 har i dag frånträtts av Real Nya Bostäder AB till SMEBAB Rödgul AB (Skanska) för en köpeskilling om 23 000 000 kr

Som tidigare kommunicerats har avtal om försäljning av fastighetsutvecklingsprojektet på Pottholmen i Karlskrona tecknats med Skanska.
Denna försäljning är nu slutförd och likvid om 23 000 000 (tjugotre miljoner) kronor har erhållits.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 28 februari 2019 kl.11.30 CET

Stockholm den 28 februari 2019

Styrelsen i Real Holding i Sverige AB (publ)

För ytterligare information: www.realholding.se 

Kent söderberg VD
Telefon: +46 70 522 86 46
E-post: [email protected]

Lars-Olof Olsten, CFO
Telefon: +46 70 824 75 90
E-post: [email protected] 

Om Real Holding i Sverige AB (publ)

Real Holdings affärsidé är att förvärva och förvalta kommersiella fastigheter och samhällsfastigheter i tillväxtorter med diversifierat näringsliv inom segmenten tillverkning, lättindustri, lager och logistik. Genom aktiv och långsiktig förvaltning med en riskjusterad belåning skapas ett stort förädlingsvärde. Största ägare i bolaget är Bengt Linden AB, Gremio Fastigheter AB, Kredrik Holding AB och Abelco Investment Group AB. Real Holdings aktier handlas på NGM Nordic MTF under kortnamnet REAL MTF B.


Om Real Fastigheter

Webbplats
www.realfastigheter.se
Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från Real Fastigheter via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn REAL ISIN-kod SE0020679025

IR-Kontakt

Fredrik Högbom IR-kontakt [email protected] +46 70 556 56 70