Real Holding genomför en riktad nyemission om cirka 725 000 SEK

Styrelsen i Real Holding i Sverige AB (publ) ("Real Holding" eller "Bolaget") beslutade den 30 mars 2016, med stöd av bemyndigande från föregående årsstämma, att genomföra en riktad emission om högst 8 000 000 aktier till en kurs om 7,50 SEK, totalt motsvarande högst 60 MSEK. Bolaget har nu genomfört ytterligare en registrering av totalt 96 668 B-aktier till en kurs om 7,50 SEK per aktie, motsvarande 725 010 SEK.

Bolaget har tidigare kommunicerat att styrelsen i Real Holding den 30 mars beslutade att genomföra en riktad emission om högst 8 000 000 B-aktier till en kurs om 7,50 SEK, motsvarande högst 60 MSEK. Bolaget har nu registrerat ytterligare en del av den riktade emissionen om totalt 96 668 B-aktier till en kurs om 7,50 SEK per aktie, motsvarande 725 010 SEK. Emissionen innebär en utspädningseffekt om cirka 0,8 procent av kapitalet och cirka 0,5 procent av rösterna.

Emissionen riktades huvudsakligen till ett begränsat antal investerare som på förhand anmält intresse att teckna aktier i Bolaget. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt och motivet bakom den riktade emissionen var att finansiera Bolaget för igångsättandet av planerade expansionsplaner, samt breddande av såväl starka aktieägare som kontaktnät.

Genom den andra delen av emissionen ökade Bolagets aktiekapital med 193 336 SEK. Bolaget har tidigare kommunicerat att en första del av den riktade emissionen registrerats uppgående till cirka 6,8 MSEK.

Stockholm den 27 maj 2016

För ytterligare information:

Daniel Andersson, VD
Telefon: +46 76 001 44 50
E-post: [email protected]

Bengt Engström, styrelseordförande

Telefon: +46 72 500 94 44
E-post: [email protected]

Om Real Holding i Sverige AB (publ)

Real Holding är ett fastighetsbolag med tre affärsidéer.
1. Bygga hyreslägenheter som människor har råd att bo i
2. Renovera lägenheter som människor har råd att bo i efter renoveringen
3. Förvärva och förvalta kommersiella fastigheter med höga kassaflöden som skall generera resurserna som krävs för att bygga hyreslägenheter. Verksamheten bedrivs främst i Sveriges tillväxtorter. Största ägare i bolaget är Kvalitena AB (publ), Tuve Holding AB, LMK Forward AB och Bengt Linden. Mangold Fondkommission AB agerar som Bolagets mentor och Real Holdings aktier handlas på NGM Nordic MTF. B-aktien handlas under kortnamnet REAL MTF B och preferensaktien PREF1 handlas under kortnamnet REAL MTF PREF1.


Om Real Fastigheter

Webbplats
www.realfastigheter.se
Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från Real Fastigheter via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn REAL ISIN-kod SE0020679025

IR-Kontakt

Fredrik Högbom IR-kontakt [email protected] +46 70 556 56 70