REGMAR

Real Fastigheter avtalar om köp av fastighet i Köping med AB Volvo som största hyresgäst.

Real Fastigheter AB (publ) har avtalat om köp av fastigheten Köping Sjötullen 1:57.
Fastigheten har ett överenskommet fastighetsvärde om totalt 79,0 Mkr.

Fastighetens uthyrningsbara yta uppgår till ca 35.000 kvm och utgörs av industri, lager och kontor
med AB Volvo som största hyresgäst. Fastigheten är idag uthyrd till 100 procent.

Finansiering sker med sedvanlig bankfinansiering.

- Genom detta förvärv i Köping stärker vi vår profil mot industrifastigheter betydligt. Vi ser fram emot att vara en del av
och bidra med att vara en lyhörd och långsiktig partner i omställningen inom fordonsindustrin.
I området finns såväl AB Volvo som GKN Power Train.

Det är glädjande att kunna göra attraktiva förvärv även i den turbulenta marknad vi just nu befinner oss i.
Det känns extra inspirerande och visar på förtroende och styrka, säger Michael Derk, VD Real Fastigheter AB.

Nacka den 16 juni 2023

För mer information, vänligen kontakta:
Verkställande direktör
Michael Derk
Tel: +46 733 87 18 02
E-post: [email protected]

Titov & Partners har varit köparens rådgivare i affären.

Catella Corporate Finance har varit säljarens rådgivare i affären.

Denna information är sådan information som Real Fastigheter AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt
EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg,
för offentliggörande den 16 juni 2023 kl. 11.30 CET.

Om Real Fastigheter AB (publ)
Real Fastigheter förvaltar och förvärvar fastigheter inom lager, logistik och industri/tillverkning
i och i anslutning till centralorter i Sverige. Real Fastigheters aktie är listad på NGM Nordic SME.
För mer om bolaget, vänligen se: www.realfastigheter.se.

Bifogade filer

PRM-Sjotullen-230616.pdf

Om Real Fastigheter

Webbplats
www.realfastigheter.se
Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från Real Fastigheter via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn REAL ISIN-kod SE0020679025

IR-Kontakt

Fredrik Högbom IR-kontakt [email protected] +46 70 556 56 70