REAL FASTIGHETER AB OFFENTLIGGÖR UTFALL I UTBYTESERBJUDANDET

Årsstämman den 10 maj 2021 beslutade om ett utbyteserbjudande till innehavare av preferensaktier i Real Fastigheter. Preferensaktieägarna erbjöds teckna 14 000 nya stamaktier av serie B för en likvid bestående av en preferensaktie av serie Pref 1 ("PREF 1") som skulle lämnas in i utbyte. Affären avräknades till ett pris om 350 kronor per PREF 1 och de nya stamaktierna av serie B emitteras till 2,5 öre per aktie. Anmälningstiden löpte mellan den 19 maj och 2 juni 2021.

Vid anmälningstidens utgång hade sammanlagt 381 stycken PREF 1 anmälts i erbjudandet. Den riktade emissionen uppgår därmed till 5 334 000 stamaktier av serie B för ett belopp om 133 350 kronor. Efter inlösen och emissionen uppgår aktiekapitalet till 88 732 282,85 kronor. Nytt antal aktier i bolaget är 8 873 215 774 av serie B och 12 511 av serie Pref 1, totalt 8 873 228 285 aktier. Antalet röster uppgår till 26 619 659 833.

Den riktade emissionen beräknas kunna registreras av Bolagsverket senast under vecka 25.

Verkställande direktör

Michael Derk

Tel: +46 733 87 18 0220

E-post: [email protected]

Om Real Fastigheter AB (publ)

Real Fastigheter AB förvaltar och förvärvar fastigheter inom lager, logistik och industri/tillverkning i och i anslutning till centralorter i Sverige.

Genom aktiv och långsiktig förvaltning med riskjusterad belåning skapar Real Fastigheter förädlingsvärden. Ett personligt engagemang, lyhördhet och tydlig närvaro på varje ort gör att vi ser och kan möta våra hyresgästers specifika behov och önskemål. Med fokus på våra hyresgäster och fastigheter uppstår investerarvärde för våra ägare.


Om Real Fastigheter

Webbplats
www.realfastigheter.se
Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från Real Fastigheter via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn REAL ISIN-kod SE0020679025

IR-Kontakt

Fredrik Högbom IR-kontakt [email protected] +46 70 556 56 70