REG

Omvandling pågår av samtliga stamaktier av serie A till stamaktier av serie B i Real Holding i Sverige AB (publ)

Baserat på omvandlingsförbehållet i Real Holding i Sverige AB:s ("Bolaget"/"Real Holding") bolagsordning har ägare av samtliga 3 525 000 stamaktier av serie A begärt att aktierna omvandlas till stamaktier av serie B. Omvandlingen har nu registrerats hos Bolagsverket och beräknas registreras i aktieboken hos Euroclear Sweden AB den 28 september 2020.

Efter omvandlingen ser utgivna aktieslag samt antalet aktier och röster i Bolaget ut enligt följande:

Aktieslag

Antal aktier

Antal röster*

STAM B

8 867 881 774

26 603 645 322

PREF 1

12 892

12 892

Totalt

8 867 894 666

26 603 658 214

* Varje stamaktie av serie STAM B berättigar till tre röster och varje preferensaktie av serie PREF 1 berättigar till en röst.

På grund av omvandlingen minskar det totala antalet rösterna i Bolaget med 24 675 000 stycken, från 26 628 333 214 röster till 26 603 658 214 röster.

För ytterligare information: www.realholding.se

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 18 september 2020 kl. 10,30 CET.

Verkställande direktör
Michael Derk
Tel: +46 733 87 18 02
E-post: [email protected]

Styrelseordförande
Dimitrij Titov
Tel: +46 8 684 518 50
E-post: [email protected]

Om Real Holding i Sverige AB (publ)

Real Holdings affärsidé är att förvärva och förvalta kommersiella fastigheter och samhällsfastigheter i tillväxtorter med diversifierat näringsliv inom segmenten tillverkning, lättindustri, lager och logistik. Genom aktiv och långsiktig förvaltning med en riskjusterad belåning skapas ett stort förädlingsvärde. Största ägare i bolaget är Bengt Linden AB, Michael Derk privat och bolag Kredrik Holding AB. Real Holdings aktier handlas på NGM Nordic SME under kortnamnet REAL B.

Bifogade filer

Omv-A-till-B.pdf

Om Real Fastigheter

Webbplats
www.realfastigheter.se
Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från Real Fastigheter via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn REAL ISIN-kod SE0020679025

IR-Kontakt

Fredrik Högbom IR-kontakt [email protected] +46 70 556 56 70