Lars-Olof Olsten utses till ny CFO för Real Holding AB

Lars-Olof Olsten tillträdde som CFO för Real Holding från 1 oktober.

Lars-Olof är Diplomerad ekonom och har många års erfarenhet från alla delar av fastighetsbranschen. Han är medgrundare och partner i fastighetsbolaget Newcap AB som förvaltar och utvecklar fastigheter i mellersta och södra Sverige. Lars har trettio års erfarenhet från fastighetsfinansiering, organisations-utveckling och ekonomistyrning i olika verksamheter, både som anställd och i egen regi.

- Det är med stor glädje och tillförsikt jag hälsar Lars-Olof välkommen till Reals operativa verksamhet. Med hans erfarenhet, kunskap och nätverk börjar vi lägga grunden för Real 2.0. Med en fokuserad strategi och större kompentens kommer vi nu successivt att bygga värde för våra hyresgäster, personal, bolaget och dess ägare, säger Anna Weiner Jiffer, VD Real holding.

- Det ska bli spännande att operativt få vara med och bygga det nya Real. Vi har ett exceptionellt bra ledningsteam vilket är en förutsättning för att klara de utmaningar som bolaget står inför, menar Lars-Olof.

Stockholm den 19 oktober 2017, 15:00

För ytterligare information: www.realholding.se

Anna Weiner Jiffer, tf VD
Telefon: +46 70 681 61 50
E-post: [email protected]

Bengt Engström, styrelseordförande
Telefon: +46 72 500 94 44
E-post: [email protected]

Denna information är sådan information som Real Holding i Sverige AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 19 oktober 2017 kl. 15:00 CET

Om Real Holding i Sverige AB (publ)
Real Holdings affärsidé är att förvärva och förvalta kommersiella fastigheter och samhällsfastigheter i tillväxtorter med diversifierat näringsliv inom segmenten tillverkning, lättindustri, lager och logistik. Genom aktiv och långsiktig förvaltning med en riskjusterad belåning skapas ett stort förädlingsvärde. Största ägare i bolaget är Gremio Fastigheter AB, LMK Forward AB, Kredrik Holding AB och Bengt Linden. Eminova Fondkommission agerar som Bolagets mentor och Penser fk som Likvidgarant. Real Holdings aktier handlas på NGM Nordic MTF under kortnamnet REAL MTF B.


Om Real Fastigheter

Webbplats
www.realfastigheter.se
Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från Real Fastigheter via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn REAL ISIN-kod SE0020679025

IR-Kontakt

Fredrik Högbom IR-kontakt [email protected] +46 70 556 56 70